Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Forsøgsdyrenes Værn, Antistof

Hvad finder man ved inspektioner?

Ved inspektioner på de steder, hvor der produceres antistoffer i dyr, finder man helt gennemgående de samme typer af overtrædelser:

Dyrene står opstaldet under helt uacceptable forhold. Kaniner står i bure af net, hvor de får skader på og problemer med deres fødder. Kaniner sidder med alt for lange negle, som hænger fast i trådnettet med brud på tæer og andre skader til følge.

Forsøgsdyrenes Værn

Lamaer og geder står med forvoksede hove, som giver smerter, hvorfor dyrene ligger ned det meste af tiden.

Forsøgsdyrenes Værn

Generelt – men i høj grad for kaniners vedkommende – tappes dyrene for alt for store mængder blod, de tappes fra samme ørevene igen og igen og det sikres  ikke efterfølgende, at blodet størkner, hvorfor mange kaniner sidder med blodige ører.

Kaniner kan bide hinanden gennem trådnettet og sår ses ofte og behandles sjældent.
Dyrene håndteres meget hårdhændet og udviser angst for mennesker.

Forsøgsdyrenes Værn

Geder, får og lamaer står i indhegninger uden tilstrækkelige muligheder for læ for regn og blæst. Efter regnskyl går dyrene i et tykt lag mudder. Indhegninger bliver ikke passet og tilset, og kan frembyde fare for dyrene i form af stykker af metalhegn der stikker ud. Fodertrug renses ikke og er ikke anbragt i passende højde for alle aldersgrupper af dyr.

Forsøgsdyrenes Værn

Kaniner sidder med forvoksede tænder, så de ikke kan indtage føde eller drikke.

Kaniner, der opstaldes under halvtag, har ofte betændte og rindende øjne.

Kaninbure findes jævnligt i rusten, dårlig stand med spids metaltråd stikkende ind mod dyret.

Kaniner sidder i bure som kun lige tillader dem at vende sig og ligge ned. Ofte sidder store kaniner i bure, som er for små til, at de kan ligge udstrakt.

Forsøgsdyrenes Værn

Ged med stor svulst på halsen ved blodtapningsstedet.

Forsøgsdyrenes Værn støtter nu udviklingen af et bibliotek bestående af foreløbig 1 milliard antistofproteiner.
Biblioteket vil være placeret på et engelsk universitet. Det vil bestå af proteiner fra humane celler og syntetiske proteiner fremstillet ved biokemiske processer – altså helt uden brug af dyr.

Giv din støtte
Send et bidrag på 1551- 4 69 82 82 og vær med til at redde de millioner af kaniner og andre dyr verden over, som dagligt udsættes for lidelse som levende antistof-fabrikker.

Hvad er antistoffer?

Antistoffer produceres af immunsystemerne hos de fleste hvirveldyr med det formål, at bekæmpe en trussel mod kroppen som en virus eller en bakterie. Hvis en forsker indsprøjter et bestemt protein i f.eks. en kanin, vil dyrets hvide blodlegemer, der er kendt som B-celler, begynde at producere antistoffer mod proteinet, og ved blodtapning fra dyret, kan antistofferne udvindes fra dyrets blod.

Hvad bruges de til?

Antistof-baserede tests bruges til at diagnosticere og overvåge infektiøse eller kroniske sygdomme, for at styre kræftbehandling og danner basis for de testværktøjer, som anvendes til at påvise frugtbarhed, ægløsning og graviditet, seksuelt overførte sygdomme, misbrugsstoffer og præstationsfremmende stoffer. De er også et vigtigt redskab til at beskytte miljøet, for eksempel ved at måle niveauet af pesticider i afgrøder, de kan anvendes til at forudsige den sikre grænse for en potentielt skadelig ingrediens i kosmetiske produkter eller til at kontrollere kvaliteten af biologiske agenser som vacciner.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…