Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Klik på kampagnerne og læs mere.

Hjælp forsøgsdyrene – sig NEJ til de levende fabrikker

Vidste du, at der årligt bruges millioner af kaniner, geder, får, heste og andre dyr som levende fabrikker til at udvinde antistoffer? Vidste du at det foregår på trods af, at der findes mange dyrefri metoder? Og vidste du, at loven forbyder brugen af forsøgsdyr, hvis der findes andre måder at nå frem til de samme resultater?

Læs mere »

Føtalt kalveserum

Føtalt kalveserum er et serum udvundet af blod fra kalvefostre. På slagteriet skæres koen op som led i den almindelige slagteprocedure. Er hun drægtig, fjernes fosteret, der stadig befinder sig i livmoderen, og sendes videre til et andet lokale, hvor det skæres fri, renses for fostervand og desinficeres. Derefter stikkes en nål ind mellem 4. og 5. ribben og direkte ind i det bankende hjerte, hvorefter blodet ved hvert hjerteslag pumpes ned i en steril pose. Herefter gennemgår det forskellige processor.

Læs mere »

Stop testning af rengøringsmidler på dyr

Danmark er værst –
Ifølge den seneste officielle EU-statistik er der i EU kun seks lande, der fortsat tester husholdningsprodukter på dyr. Hér skiller Danmark sig ud, idet vi ifølge statistikkerne anvender det største antal dyr til testning af husholdningsprodukter.

Læs mere »
Forsøgsdyrenes-Værn-Botox

Botox uge

Titusinder af mus bliver fortsat dræbt ved botox-testning trods eksisterende dyrefri testmetoder. Forsøgsdyrenes Værn sætter sammen med ECEAE fokus på denne barske testmetode med brug af mus og kræver, at den ansvarlige myndighed, EDQM, sletter testen fra deres anbefalinger.

Læs mere »

Er din kommune dyrevenlig?

Danske kommuner anvender hver dag store mængder rengøringsmidler. Langt hovedparten er testet på dyr. Forsøgsdyrenes Værn indleder for anden gang denne kampagne for at gøre politikere, ansatte og borgere i kommunerne opmærksomme på det urimelige i, at rengøringsmidler testes på dyr.

Læs mere »

Afsluttede kampagner:

Dansk hundehandel

Dansk hundehandel Igennem flere år har Forsøgsdyrenes Værn undersøgt hundehandlere, hundeformidlere og hundeavlere i hele Danmark. Undersøgelsen viser at hunde i hundehandelen handles kynisk som

Læs mere »

Dødtræt af dobbeltmoral?

Dødtræt af dobbeltmoral? Forsøgsdyrenes Værn kørte denne kampagne, fordi vi finder det dobbeltmoralsk, at vi har en lov, der forbyder vanrøgt eller mishandling af privatejede

Læs mere »

Nej til rodeo

Nej til rodeo –Den dyreudnyttelse ønsker Forsøgsdyrenes Værn ikke til Danmark. I foråret 2007 påkaldte foretagendet Copenhagen Rodeo stor modstand i befolkningen, da det ville

Læs mere »

Red aberne på Mauritius

Red aberne på Mauritius Støt Forsøgsdyrenes Værn og vore europæiske søster-organisationer i bestræbelserne på at stoppe den respektløse og barske handel med og eksport af

Læs mere »

Red Sct. Hans-aberne!

Red Sct. Hans-aberne! Seneste opdatering: Kampagnen sluttede tragiskTrods postkortkampagne, forhandlinger med Sct. Hans Hospital og henvendelse til Hovedstadens Sygehusfællesskab endte sagen om Sct.Hans-aberne ikke som

Læs mere »
About us - in English

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…