Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

cellkultur3
Forsøgsdyrenes Værn

Forsøgsdyrenes Værn støtter forskere, som udfører en konkret forskning, der kan erstatte dyreforsøg med andre metoder. Læs hér om nogle af de forskningsprojekter, som vi har støttet.

Du kan hjælpe ved at sende et bidrag, som gør det muligt for os at fortsætte med at skubbe udviklingen i den rigtige retning: bort fra forsøg på dyr, og over til en mere pålidelig forskning, som er relevant for mennesker. Vi er taknemmelige for ethvert beløb, som modtages med TAK på reg.nr. 1551 – kontonr. 4698282 eller MobilePay 55 88 70

About us - in English

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…