forsøgsdyrenes værn

18.000 dyr har sparet livet

Forsøgsdyrenes Værns status som høringspartner i den europæiske kemikaliemyndighed har gjort, at en række forsøg, der ville involvere 18.000 forsøgsdyr, er blevet taget af bordet.

kanin face on in cageToksikologer (giftighedseksperter), ansat af Forsøgsdyrenes Værn og de øvrige organisationer i the European Coalition to End Animal Experiments, har blandt andet som opgave, at gennemgå de ansøgninger om dyreforsøg, som kemikalieproducenter indsender til Den Europæiske Kemikaliemyndighed, ECHA, i forbindelse med registreringen af et kemikalie. Efter gennemgang af ansøgningerne indsender vore toksikologer kommentarer til ECHA, hvis vi kan fremlægge beviser på, at der allerede findes tilstrækkeligt med data om kemikaliet, eller at der findes en testmetode, som ikke involverer dyr. Nu og da kontakter vi også kemikaliefirmaerne direkte for at oplyse dem om, at der findes alternativer til det forsøg, de søger om, eller at antallet af dyr kan reduceres. Kemikaliemyndigheden kan være tung at danse med, medens de fleste firmaer er lydhøre overfor vore forslag, bl.a. fordi det ofte kan spare firmaet penge.

Som en direkte konsekvens af vore kommentarer anslår vi i ECEAE, at 17 dyreforsøg , der ville have involveret over 18.000 dyr, i kraft af vor indsats er blevet undgået. Forsøgene omfatter 1) gentagen doserings-forsøg, hvor rotter tvangsfodres kemikaliet hver dag i 90 dage, 2) prænatal toksicitetstest (giftighedstesting på de ufødte fostre via den drægtige moder), hvor drægtige rotter tvangsfodres med det kemikalie, der ønskes testet, og senere dræbes sammen med deres ufødte unger, og 3) to-generations-giftighedstest, hvor flere generationer af rotter tvangsfodres med et stof for at se, om det ændrer deres reproduktionsevne.

I ECEAE, the European Coalition to End Animal Experiments, kan vi konstatere, at pres på virksomhederne for at undgå dyreforsøg inden registreringsfristen i 2010, førte til langt færre ansøgninger om dyreforsøg end forventet, og mange blev efterfølgende trukket tilbage. Grundig gennemgang af litteraturen kan ofte tilvejebringe den information om et givent kemikalie, som firmaet afkræves af myndighederne. Desuden vil en ligeså grundig gennemgang af den videnskabelige litteratur ofte vise, at den givne test vil kunne gennemføres med metoder uden brug af dyr.

Ifølge vore tal var det kun 21% af de stoffer, det var forventet der ville komme dyreforsøgs-ansøgninger til, der rent faktisk blev indsendt. Derudover har Kemikaliemyndigheden offentliggjordt tal der viser, at 42% af de indsendte ansøgninger efterfølgende blev trukket tilbage. Et groft skøn fra vore toksikologers side er derfor, at 4.250.000 dyr KUNNE have været brugt, hvis kemikaliefirmaers ansøgninger om dyreforsøg var ført ud i livet, men at det endelige tal istedet er kommet ned på omkring 493.000.

did_everyday_chemicals_cause_my_tumor-460x307 (2)I ECEAE er vi glade for, at vi har kunnet hjælpe firmaerne ved at anvise, hvordan de har kunnet undgå dyreforsøg, og i Forsøgsdyrenes Værn er vi meget taknemmelige for vore medlemmers støtte som har gjort, at vi er i stand til at bidrage med vores del af toksikologernes løn. Hver gang der spares et forsøgsdyr, er det en sejr for os alle!

På trods af vor succes på europæisk plan er vi meget skuffede over den måde, ansøgninger fra kemikaliefirmaer om at udføre dyreforsøg behandles af Den Europæiske Kemikaliemyndighed. Det har været noget af en overraskelse for os at konstatere, at den vigtigste årsag til, at dyreforsøg er blevet undgået har været, fordi kemikaliefirmaerne efterfølgende har trukket deres ansøgning tilbage, og ikke fordi Kemikaliemyndigheden har fundet frem til, at testen kan undgåes.

Kemikaliemyndigheden forsvarer sig med, at de ikke “skal gøre ansøgers arbejde”, og at den ikke kan undersøge alle ansøgningerne og checke, om der allerede findes data om kemikaliet, eller om der findes metoder uden brug af dyr.

I ECEAE mener vi, at Kemikaliemyndigheden ikke tager deres arbejde alvorligt nok, og at de iøvrigt undergraver systemet ved at offentliggøre ansøgningerne om dyreforsøg i så store ‘partier’, at vi ganske simpelt ikke har tid nok til at kommentere på alle ansøgningerne. Desuden fremsender de vore kommentarer (til de ansøgninger vi KAN nå at kommentere på) til kemikaliefirmaerne i allersidste fase af hele proceduren, hvilket giver firmaerne meget kort tid til at reagere. Vi håber, at EU-embedsmændene vil lytte til denne kritik og sørge for, at der ændres i procedurerne, så det sikres, at vore kommentarer og indsigelser til ansøgningerne om dyreforsøg kan behandles, inden der træffes endelige beslutninger.

Vi har skrevet til Kommissionen og Kemikaliekontoret og fremlagt vore bekymringer. I mellemtiden har vi/ECEAE klaget til EU’s ombudsmand over agenturets manglende overholdelse af egen vejledning, der forpligter dem til at vurdere, om en ansøgning om dyreforsøg kan afvises. Kemikaliemyndigheden har nu, i lyset af vores klage, trukket deres egen vejledning tilbage, men har rystende nok ikke ændret deres procedure. På den måde overlades det i praksis til toksikologer betalt af Forsøgsdyrenes Værn og de andre medlemsorganisationer i ECEAE at påse, at der ikke gives tilladelse til dyreforsøg, som – hvis Kemikaliemyndighedens embedsmænd gjorde deres arbejde – skulle have været afvist af dem.

REACH, der står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances er navnet på en forordning (EF nr. 1907/2006) fra Europa-Kommissionen der har til formål at sikre, at de 100.000 forskellige typer kemikalier, der anvendes i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. Forslaget har betydning for alle kemikalier, der produceres, importeres eller anvendes på en mængde af min. 1 ton årligt af en virksomhed i et EU-medlemsland. For en række af de mest sundheds- og miljøfarlige kemikalier forpligtes virksomhederne til at bruge et mindre farligt kemikalie, hvis det er muligt.

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn