forsøgsdyrenes værn

Forsøg med landbrugsdyr

Forsøg med landbrugsdyr omfatter som oftest dyr, der holdes i intensive staldsystemer, såsom kreaturstalde, grisestalde og burhønseanlæg. Al landbrugsforskning er rettet mod at øge produktiviteten og fortjenesten på basis af de dyr, der i det intensive landbrug avles til fødevarer og produkter.

Forsøgene kan for eksempel handle om at skabe øget tilvækst i kvæg, skabe øget produktion af mælk eller æg, øge spæktykkelse eller kødmasse, reducere forekomsten af produktionsnedsættende sygdomme, der er almindelige i det intensive landbrug, dyrefoderforsøg (landbrugs- og kæledyr), samt stress- og selektionsforsøg indenfor pelsavl.

[socialring]