forsøgsdyrenes værn

The Face on Your Plate

The Face on Your Plate er skrevet af den amerikanske forfatter og psykolog Jeffrey Masson, som i mange år har beskæftiget sig med etologi – læren om dyrs adfærd. Masson har før skrevet om dyrs følelsesliv i bøgerne When Elephants Weep og The Pig who Sang to the Moon, og bogen tager afsæt i Massons etiske overvejelser omkring det at spise kød.

Uværdige forhold for dyreneThe Face on Your Plate

Hovedbudskabet i The Face on Your Plate er, at jo færre animalske produkter man indtager, jo bedre er det for dyrene, for miljøet og for ens helbred. Dyr udsættes for ubeskrivelige lidelser, for at vi mennesker kan få tilfredsstillet vor lyst til kød. Næbtrimning, kalve der tages fra moderen straks efter fødslen (for at vi mennesker kan få mælken) tvangsfodring, fikserede grisesøer og lidelsesvoldende transporter er blot nogle eksempler på, hvad dyr udsættes for i det industrielle landbrug. Med stor indlevelse beskriver Masson dyrenes tilværelse inden de slagtes, og som veganer fremhæver han særligt de barske forhold i mælke- og ægproduktionen – forhold som ofte bagatelliseres.

Til skade for miljøet

Bogen tager dernæst landbrugets miljøforurening under kærlig behandling. Blandt andet gør Masson rede for, at der hvert eneste minut fældes skovarealer på størrelse med syv fodboldbaner for at give plads til dyrehold, og at 40 % af verdens kornproduktion anvendes til dyrefoder. Denne kornproduktion kunne anvendes til at brødføde rigtig mange mennesker – der anvendes 7 kg sojabønner (eller korn) samt 22 liter vand til at producere blot et enkelt kg oksekød, og kødproduktionen er alt andet lige et enormt ressourcespild. Bogen er nogle år gammel, og desværre er de oplyste tal ikke gået den rigtige vej.

Masson formår således at tilføre klimadebatten en ekstra dimension – nemlig tanken om, at man ved at leve veganisk kan forbedre dyrs forhold og samtidig gøre en stor forskel for miljøet. Formålet med bogen er således at få os til at formindske det daglige kødindtag eller helt at droppe at spise kød.

Fortrængning

Jeffrey Masson er ikke psykolog for ingenting, og han forklarer hvorfor selv mennesker med et humant syn på verden og dens skabninger fortsat spiser kød. Det skyldes ifølge Masson en massiv fortrængning. Vi er så langt fra staldene og slagterierne, at vi slet ikke behøver at spekulere på, hvor bøffen kommer fra eller hvilke lidelser, der er gået forud. ”Hvis vi har evnen til at sætte os ind i dyrs lidelser, så har vi også evnen til at nægte at tænke over lidelserne,” skriver forfatteren et sted. Med bogen The Face on Your Plate tvinger Jeffrey Masson os imidlertid til se dyrene – og os selv – i øjnene.

Vil du læse bogen

Bogen er udgivet på forlaget W.W. Norton & Co. Den kan bestilles hos din lokale boghandler eller købes direkte på netboghandlen Amazon.

Ordforklaring

En veganer er en person, der udelukkende spiser føde fra planteriget. En vegetar spiser føde fra planteriget, men spiser desuden mejeriprodukter som smør, fløde og ost. Man kan ikke kalde sig vegetar og spise eksempelvis kylling eller fisk.