forsøgsdyrenes værn

Træning af kirurger? Brug virtual reality!

Brugen af dyr ved uddannelse og træning af kirurger er etisk angribeligt og fagligt ikke optimalt. At finde måder at træne de kommende kirurger – og endda en metode, der viser sig langt mere lærerig – er derfor oplagt.

 En række læger på Rigshospitalet har i en årrække gjort en beundringsværdig indsats for at få indført brug af computerbaserede operations-simulatorer – såkaldte ’virtual reality simulatorer’. Forsøgsdyrenes Værn har været med hele vejen: fra vi første gang omtalte brugen af LapSim-modulerne fra firmaet Surgical-Science i bladet i 2006, og til den første økonomiske støtte til læge Christian Rifbjerg Larsen på Rigshospitalet i 2007. Siden er hans arbejde videreført af andre læger, og vi har sammen med Alternativfondet økonomisk støttet udviklingen og også udbredelsen af disse operative træningsmoduler og oplæringen i at anvende dem – senest i 2013.

användarsituation,copyrightLapSim2Computerbaserede operationsmoduler har vist sig at være et brugbart værktøj, idet de giver mulighed for en realistisk optræning af operatøren til et niveau, der optimerer den kliniske uddannelse på operationsstuerne. Samtidig minimeres risici og komplikationer, der skyldes manglende øvelse, og simulatoren kan anvendes som løbende evalueringsværktøj for operatørerne.

Set ud fra en dyreetisk (og økonomisk) synsvinkel vil det være en stor fordel, hvis simulatortræning helt kan erstatte den nuværende praksis med operationstræning på dyr.

Hidtil har træningen af de kirurgiske færdigheder manglet systematik og tilstrækkelig evaluering af kirurgerne. I det forrige projekt betød det økonomiske bidrag, at brugen af virtual reality simulatorer kunne blive implementeret i et uddannelsesprogram for kommende gynækologer.

operation, copyrightLapSim2Det senest støttede projekt drejer sig om at udbrede brugen af simulatorer yderligere ved at undersøge et nyt operationsmodul til blindtarmsoperationer. Det undersøges desuden, om de nuværende træningsredskaber/operationsmoduler kan bruges til at træne de færdigheder, man normalt ville lære ved en anden procedure. Derved kan brugen af simulatorer øges på tværs af flere kirurgiske specialer. Aktuelt anvendes virtual reality simulatorer på 14 hospitaler i Danmark, men anvendelsen er begrænset af manglende undersøgelser i hvilke moduler, som er nødvendige. Målet med projektet er, at anvendelsen af virtual reality simulatorer i fremtiden kan øges, så kommende kirurger kan træne mere komplekse operationer, og samtidig mindske brugen af operationer på dyr til træning.

Gennem de seneste 20 år er brugen af kikkertkirurgi steget kraftigt i Danmark. Kikkertkirurgi er en måde at operere på, hvor kirurgen ikke skærer et stort hul i patienten, men blot opererer gennem små huller i huden og ved at se patientens indre med et kamera. Kikkertkirurgi er en stor fordel for patienterne, da de ikke får så stor vævsskade og kun får små operationsar. Derved kommer patienterne sig hurtigere, og har færre smerter og andre komplikationer efter operationen. Desværre er kikkertkirurgi svær at lære – dels fordi man kun kan orientere sig ved hjælp af kamerabilledet på skærmen, og ikke som ved åben kirurgi kan se organerne direkte, og dels fordi kirurgen ikke kan føle direkte på vævet med fingrene, men kun har nogle lange tynde instrumenter inde i patienten. Set ud fra en dyreetisk (og økonomisk) synsvinkel vil det være en stor fordel om simulatortræning kan erstatte den nuværende praksis med operationstræning på dyr.