forsøgsdyrenes værn

Fordele og ulemper ved dyreforsøg

The costs and benefitsThe costs and benefitsThe costs and benefits– er dyreforsøg etisk forsvarlige?

The costs and benefitsThe costs and benefitsKun The costs and benefitsfå etiske spørgsmål skaber så megen debat som forsøg på dyr. Dyrlæge og bioetiker Andrew Knight, fremlægger i bogen The Cost and Benefits of Animal Experiments mere end et årtis banebrydende videnskabelig forskning, analyser og erfaring med det sigte, at give evidensbaserede svar på det centrale spørgsmål: er dyreforsøg etisk forsvarlige?

Ved at analysere et tilfældigt udvalgt stort antal dyreforsøg – en fremgansgmåde, der betegnes “den gyldne standard” ved vurderingen af ​​biomedicinsk forskning – og ved at gennemgå flere end 500 videnskabelige publikationer, er Andrew Knight i stand til at tilbyde et hidtil uset indblik i, i hvilken grad dyreforsøg har bidraget til menneskets sundhed, og i hvilket omfang forsøgsdyr lider. Han leverer det nyeste evidens-baserede skøn over forbruget af forsøgsdyr globalt, og gennemgår de typer af procedurer dyrene udsættes for og forsøgenes belastningsgrad.

“Når man samlet ser på omkostninger og fordele “, siger han, “kan man ikke med rimelighed konkludere, at fordelene for patienter eller forbrugere, eller for de der er motiveret af videnskabelig nysgerrighed eller profit, overstiger den belastning, som dyr udsættes for i videnskabelige forsøg. Tværtimod tyder det på, at de reelle fordele for  mennesker er få, og sjældent – om nogensinde – tilstrækkelige til at begrunde så store omkostninger for dyrene.”

The costs and benefits,med kantNogle forskere hævder, at dyreforsøg er afgørende for bekæmpelsen af de vigtigste humane sygdomme, eller påvisning af stoffers giftighed for mennesker. Andre hævder det modsatte, og får deres påstande underbygget af de mange patienter verden over, som er blevet skadet af medicin, udviklet på basis af dyreforsøg.

Nogle hævder, at dyreforsøgene udføres humant, baseret på videnskabelig erfaring, og andre fremfører, at et væld af undersøgelser viser, at en lang række faktorer – bl.a. den stresstilstand forsøgsdyrene befinder sig i – forvrænger de eksperimentelle resultater. Læs Andrew Knights bog og bliv klogere.

Bogen er på engelsk, og kan bestilles på forlaget Palgrave Macmillans hjemmeside www.palgrave.com (søg på titlen The cost and Benefits of Animal Experiments). Den fås både som e-bog, hardback (£ 58) og paperback (£19.99)

[socialring]

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn