Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Fordele og ulemper ved dyreforsøg

The costs and benefitsThe costs and benefitsThe costs and benefits– er dyreforsøg etisk forsvarlige?

The costs and benefitsThe costs and benefitsKun The costs and benefitsfå etiske spørgsmål skaber så megen debat som forsøg på dyr. Dyrlæge og bioetiker Andrew Knight, fremlægger i bogen The Cost and Benefits of Animal Experiments mere end et årtis banebrydende videnskabelig forskning, analyser og erfaring med det sigte, at give evidensbaserede svar på det centrale spørgsmål: er dyreforsøg etisk forsvarlige?

Ved at analysere et tilfældigt udvalgt stort antal dyreforsøg – en fremgansgmåde, der betegnes “den gyldne standard” ved vurderingen af ​​biomedicinsk forskning – og ved at gennemgå flere end 500 videnskabelige publikationer, er Andrew Knight i stand til at tilbyde et hidtil uset indblik i, i hvilken grad dyreforsøg har bidraget til menneskets sundhed, og i hvilket omfang forsøgsdyr lider. Han leverer det nyeste evidens-baserede skøn over forbruget af forsøgsdyr globalt, og gennemgår de typer af procedurer dyrene udsættes for og forsøgenes belastningsgrad.

“Når man samlet ser på omkostninger og fordele “, siger han, “kan man ikke med rimelighed konkludere, at fordelene for patienter eller forbrugere, eller for de der er motiveret af videnskabelig nysgerrighed eller profit, overstiger den belastning, som dyr udsættes for i videnskabelige forsøg. Tværtimod tyder det på, at de reelle fordele for  mennesker er få, og sjældent – om nogensinde – tilstrækkelige til at begrunde så store omkostninger for dyrene.”

The costs and benefits,med kantNogle forskere hævder, at dyreforsøg er afgørende for bekæmpelsen af de vigtigste humane sygdomme, eller påvisning af stoffers giftighed for mennesker. Andre hævder det modsatte, og får deres påstande underbygget af de mange patienter verden over, som er blevet skadet af medicin, udviklet på basis af dyreforsøg.

Nogle hævder, at dyreforsøgene udføres humant, baseret på videnskabelig erfaring, og andre fremfører, at et væld af undersøgelser viser, at en lang række faktorer – bl.a. den stresstilstand forsøgsdyrene befinder sig i – forvrænger de eksperimentelle resultater. Læs Andrew Knights bog og bliv klogere.

Bogen er på engelsk, og kan bestilles på forlaget Palgrave Macmillans hjemmeside www.palgrave.com (søg på titlen The cost and Benefits of Animal Experiments). Den fås både som e-bog, hardback (£ 58) og paperback (£19.99)

[socialring]

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…