Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Forskningsstøtte

Midler til forskning i alternativer til dyreforsøg
Betingelser for at kunne opnå støtte
forsøgsdyrenes-værn-glasFor at komme i betragtning til støtte er det ikke nok, at forskningen foretages uden brug af forsøgsdyr. Forskningen skal også være i overensstemmelse med Forsøgsdyrenes Værns formål om at erstatte dyreforsøg med metoder uden brug af dyr.

Hvis forskningen indebærer celledyrkning, bør ansøger være opmærksom på, at der alene gives støtte til dyrkning i serumfrit miljø, eftersom f.eks. produktion af føtalt kalveserum indebærer alvorlige dyreværnsmæssige problemer. Oplysninger om hvor du kan købe serumfrit næringsmedium, findes hér.

Udfyld denne formular. Du vil herefter modtage password til ansøgningsskema per almindelig post. 

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…