forsøgsdyrenes værn

Hjælp de glemte forsøgsdyr

At modtage arvebeløb er af vital betydning for Forsøgsdyrenes Værn. Uden arv og gaver ville vi ikke kunne udføre vort vigtige arbejde for forsøgsdyrene. Et testamente, der betænker forsøgsdyrene, betyder, at vi også fremover ville kunne hjælpe disse dyr. Vi er helt afhængige af, at der er mennesker med respekt for dyr, der har tillid til os og som finder, at netop det koncentrerede arbejde for de mest glemte af alle dyr – forsøgsdyrene – er af allerstørste betydning. Dit testamente kan blive et personligt udtryk for at sikre dyrefri, fremtidsorienteret forskning og at forsøgsdyrenes lidelser må bringes til ophør. 
Forsøgsdyrenes Værn er fritaget for at betale boafgift. Arvebeløb går altså ubeskåret til Foreningens arbejde. Forsøgsdyrenes Værn  finansierer forskningsprojekter, som kan erstatte forsøg på dyr. Du kan læse om nogle af projekterne hér…  og flere er på vej.

Hvorfor er det så vigtigt at skrive testamente? 
Mange mennesker tænker på at skrive testamente, men får det aldrig gjort. Det er synd, for et korrekt udformet testamente sikrer at de mennesker eller den sag, der står ens hjerte nær, bliver betænkt. Det giver ro i sjælen at vide, at der ikke er nogen tvivlsspørgsmål efter ens død. Herved undgås det, at arvinger kommer i ubehagelige situationer.

Hvis forsøgsdyrs skæbne står dit hjerte nær, så hjælp dem ved at testamentere dine midler til dyrefri forskning

Hvad gør jeg? 
At udfærdige testamente er ganske ligetil. Det bedste er at henvende sig til en advokat – vælg én hvis speciale er arveret. Advokater skal på forhånd oplyse om prisen for at udfærdige et testamente. Forsøgsdyrenes Værn henviser også gerne til sin advokat. En advokat vil ofte foreslå, at han/hun bliver indsat som bobestyrer, men det står dig helt frit for. Advokaten vil til den tid tage en sum penge som betaling for arbejdet med boet. Det er derfor vigtigt, at der er truffet så mange beslutninger som muligt i testamentet, så bobehandlingen bliver så enkel og omkostningerne så lave som muligt. Tænk over at jo flere arvinger desto mere arbejde for advokaten. Er dit bo ganske enkelt eller er Forsøgsdyrenes Værn indsat som enearving, så kan Foreningen selv klare behandlingen af det, og der vil kunne  spares udgifter til advokat.

Forsøgsdyrenes Værn

Nogle overvejelser 
Det er af stor betydning, at ens ønsker bliver ført ud i livet nøjagtig, som man ønsker det. Derfor skal et testamente være absolut »vandtæt« og der bør anvendes de mest præcise og juridisk holdbare formuleringer som overhovedet muligt. Det er vigtigt, at man selv kontrollerer at navne, adresser, betegnelse af effekter m.m. er helt korrekte. Der må ikke være tvivlsspørgsmål. Det er desværre sket, at Forsøgsdyrenes Værn er blevet til f.eks. Dyrets Værn, og hvis der derudover mangler adresse på Foreningen, så kan det være vanskeligt mange år senere at udrede, hvilken forening afdøde egentlig havde i tankerne.
Sørg også for at det står nedskrevet, hvis en person skal arve f.eks. et bestemt maleri – en lap papir bag på billedet opdages måske aldrig. Af andre vigtige forhold kan bl.a. nævnes: er der indbogenstande man ønsker skal tilfalde bestemte personer? Hvor ønsker man at blive begravet, og hvor længe skal gravstedet bevares? Hvem skal betale for eventuel sammenkomst efter begravelsen? Hvem skal give dit/dine dyr et godt hjem? Har man andre særlige ønsker?

Forskellige måder at oprette testamente på 
Vi foreslår et notartestamente, men det kan også oprettes som et vidnetestamente, som skal underskrives af to vidner. En af fordelene ved at oprette testamentet som et notartestamente er, at en genpart af testamentet opbevares hos relevante myndighed. Testamentet underskrives hos notaren, ofte sammen med advokaten. Notaren er en særligt uddannet medarbejder ved den lokale ret. Se information om din nærmeste byret hér: https://www.domstol.dk/om-os/organisation/ Notaren indberetter til et centralt register for alle landets testamenter, at du har oprettet testamente. Ved ethvert dødsfald retter den lokale skifteret henvendelse til myndigheden for at høre, om afdøde har oprettet testamente. Dermed er man sikker på, at ens testamente kommer til veje. Et vidnetestamente opbevares af en selv, og kan forsvinde eller blive overset.

Har du livsforsikring, ratepension eller Aldersopsparing?
Overvej om arvinger skal have udbetalt din eventuelle livsforsikring, Aldersopsparing eller ratepension. Det skal nemlig noteres hos forsikringsselskabet eller i banken, ellers tilfalder forsikrings- eller pensionssummen dine ”nærmeste pårørende”. Hvem, der er dine nærme­ste pårørende er nærmere bestemt i lovgivningen. Har du ingen nærmeste pårørende, tilfalder forsikrings- og pensionssummerne dit dødsbo.
Det er altså ikke nok at skrive i testamentet, at en forening eller en be­stemt person skal arve din formue, hvis du også ønsker, at det skal gælde din livsforsikring eller pensionsordning. Du skal selv sørge for, eventuelt gennem din advokat, at få ønsket om hvem der skal begunstiges noteret på forsikringspolicen eller i pensionsvilkårene.

Vigtigt: informér andre om dine ønsker
Desværre har Forsøgsdyrenes Værn i en række arvesager oplevet, at testamentet først fremskaffes efter afdødes begravelse. Det betyder, at dine ønsker og detaljer om begravelse, salmer, pyntning, gravsted m.m., som er nedfældet i testamentet, ikke efterkommes. Sørg derfor for at familie, venner eller bekendte har kendskab til dine ønsker. Forsøgsdyrenes Værn informeres desværre først langt senere i forløbet.

Kan jeg ændre mit testamente? 
Hvis man allerede har skrevet testamente, kan man nemt ændre det. Mindre tilføjelser kan indsættes i et eksisterende testamente i form af en såkaldt kodicil. Det ordner advokaten. 

Bårebidrag 
Ved bårebidrag forstås, at man i en dødsannonce opfordrer folk til, i stedet for at købe blomster, at give et beløb til f.eks. Forsøgsdyrenes Værn. Tænk over at det sender et vigtigt signal til omverden: der findes en forening, der hjælper forsøgsdyrene – støt den! Når Forsøgsdyrenes Værn modtager sådanne bidrag, sender vi en takkeskrivelse til de enkelte bidragydere.

Venlig hilsen
Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn
Gothersgade 160
1123 København K
CVR. nr. 33 76 45 10