forsøgsdyrenes værn

De 3 R'er

De 3 R’er står for Replacement, Reduction og Refinement (Erstatning, Reduktion og Forfinelse). EU har i sin lovgivning antaget de 3 R’er som et princip, der skal efterfølges.

De 3 R’er’s-princip handler om, at vi i så høj grad som overhovedet muligt skal erstatte, reducere og forfine dyreforsøg.

Erstatning af et dyreforsøg med en anden metode
Det er væsentligt at understrege, at Replacement (erstatning) kommer før Reduction og Refinement, fordi total erstatning af et dyreforsøg med en dyrefri metode er dét, som skal tilstræbes. Hvis man ikke kan erstatte et dyreforsøg med en dyrefri metode, så skal man sekundært bestræbe sig på at reducere antallet af dyr i et forsøg, og gøre forsøget så humant som muligt ved at anvende de mest skånsomme metoder ifølge nyeste viden.

Læs mere under dyrefri metoder.

Reduktion af antallet af dyr
Reduktion handler om at mindske det samlede antal dyr, som anvendes i det enkelte forsøg. I alle forsøg, som foregår i Danmark og det øvrige EU, skal der ifølge loven anvendes så få dyr som muligt. Forsøgsdyrenes Værn mener, at forskerne bør kunne dokumentere, at de har anvendt en  valid, statistisk beregningsmodel, når de ansøger om at måtte udføre et dyreforsøg, så antallet af dyr holdes på det lavest mulige antal. Det har vi fremført i flere sammenhænge.

Forfinelse af de metoder der anvendes
Forfinelse af et dyreforsøg skal ske ved, at man:

  • som ansvarlig forsker søger efter al ny og relevant videnskabelig forskning, så man kan vælge den mest skånsomme metode at udføre forsøget
  • kritisk gransker de enkelte metoder, der indgår i forsøget, såsom blodprøvetagnings-, aflivnings-, og mærkningsmetoder, indgivelsesruter (med sonde ned i maven, indsprøjtning i blodåre, under huden eller i bughulen o.s.v.),  med det sigte at undersøge, om disse er nødvendige og/eller kan udføres på mere skånsomme måder
  • løbende undersøger, om der er sket en udvikling indenfor det område man arbejder med, når det gælder belastningen af dyrene
  • hurtigst muligt implementerer fremskridt og forbedringer som gør, at forsøgsmetoden bliver mere skånsom for dyrene
  • efter samtlige forsøg evaluerer den/de anvendte forsøgsmetode(r).

For at gøre forsøget mere skånsomt for dyret, skal forskere og den godkendende myndighed vurdere, om forsøgets varighed kan afkortes, så dyrene belastes kortest muligt, om tidspunktet for aflivning kan fremrykkes, så dyret skånes for en periode med smertefulde og stærkt belastende følger af forsøget, om tidsrummet for smertelindring bør øges, om antallet af doseringer eller mængden af en eventuel skadelig substans kan reduceres, om den valgte aflivningsmetode er den mindst belastende for den pågældende dyreart, og om der på andre områder findes mere skånsomme metoder, som reelt kan give de samme resultater.

Hvad sker der på området?
I Danmark har vi nu, efter stærkt pres fra Forsøgsdyrenes Værn, som har afholdt flere møder med Ministeren og ministeriets embedsmænd, fået et dansk 3R-center. Det finansieres bl.a. af den danske stat, Forsøgsdyrenes Værn og Alternativfondet.