Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Dyrlægeuddannelse uden brug af dyreforsøg

Et universitet i Californien ønsker i studieforløbet at fremelske respekt og følelser for alle levende væsener.

Ja, det er realiteterne for de studerende på Western University’s veterinærmedicinske universitet i Pomona, Californien. Her uddanner man nemlig dyrlægestuderende uden at dyr påføres nogen form for lidelse.

Western University anvender kun donerede dyr, der enten er døde af naturlige årsager eller som er blevet aflivet på grund af sygdom eller alderdom. Før undervisningen går i gang mødes de studerende med f.eks. donerede hundes ejere, som fortæller om deres liv med dyrene. Rebecca Merio, studerende på Western University, udtalte til en avis:

“Jeg tror ikke at jeg vil kunne dissekere et dyr, der er slået ihjel for at jeg kan anvende det. Jeg er glad for, at jeg ikke vil komme i den situation.”

Western University har også afskaffet forelæsninger, som generelt betragtes som kedelige og virkningsløse. I stedet øver de studerende deres viden i praksis i meget høj grad på dyrlægeklinikker i den sydlige del af Californien. Rektorer og skoleledere har udtalt, at deres undervisningsform er en revolution inden for undervisning i veterinærmedicin og den måde den praktiseres på i USA.

Etik er et begreb, der gøres meget ud af på universitetet, og et 2-årigt kursus i etik er obligatorisk. Et af de områder der gøres specielt meget ud af på kurset er behandlingen af landbrugsdyrene. Hvis studerende på Western University beslutter sig for at arbejde på et landbrug, skal de forinden sætte sig ind i problematikken inden for f.eks. kvæg- og hønseavl.

Underviseren på etik-kurset er af den opfattelse, at landmænd i højere grad vil lytte til dyrlæger end til dyreværnsforeninger, når der fremføres kritik af dyrenes forhold. Dekan dr. Shirley D. Johnston har grundlagt det veterinærmedicinske universitet, og hun fortæller, at ideen bag ændringerne er i studieforløbet at fremelske respekt og følelser for alle levende væsener hos de studerende.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…