Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Dyrefri metoder

Den bedste måde at komme væk fra dyreforsøg er ved at sætte noget andet i stedet. Forskning i alternativer til dyreforsøg er et område i rivende udvikling, og modsat dyreforsøg giver alternative metoder hurtigere brugbare, pålidelige resultater.

Cell Culture Vessels Microplates

6 gode grunde til at anvende alternativer til dyreforsøg

Videnskabelig: alternative metoder er baseret på moderne teknologi og forudsiger i højere grad risikofaktorer som er relevante for mennesker.

Økonomisk: dyreforsøg er meget bekostelige.

Logistisk: alternative metoder er hurtigere at gennemføre og kræver færre faciliteter.

Etisk: forsøg på dyr er ensbetydende med lidelse.

Lovmæssig: national og international lovgivning kræver reduktion, forbedring og erstatning af dyreforsøg.

Politisk: dyreforsøg er upopulære i befolkningen.

Fra professor, dr. med. Horst Spielmanns indlæg på Second European Workshop of National Platforms on Alternative Methods i Bruxelles.

Læs mere:
Dyrefri testmetoder
Dyrefri forskningsmetoder
Uddanne sig uden dyreforsøg
Forebyg livsstilssygdomme
Organdonation 

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…