forsøgsdyrenes værn

Dyrefri metoder

Den bedste måde at komme væk fra dyreforsøg er ved at sætte noget andet i stedet. Forskning i alternativer til dyreforsøg er et område i rivende udvikling, og modsat dyreforsøg giver alternative metoder hurtigere brugbare, pålidelige resultater.

Cell Culture Vessels Microplates

6 gode grunde til at anvende alternativer til dyreforsøg

Videnskabelig: alternative metoder er baseret på moderne teknologi og forudsiger i højere grad risikofaktorer som er relevante for mennesker.

Økonomisk: dyreforsøg er meget bekostelige.

Logistisk: alternative metoder er hurtigere at gennemføre og kræver færre faciliteter.

Etisk: forsøg på dyr er ensbetydende med lidelse.

Lovmæssig: national og international lovgivning kræver reduktion, forbedring og erstatning af dyreforsøg.

Politisk: dyreforsøg er upopulære i befolkningen.

Fra professor, dr. med. Horst Spielmanns indlæg på Second European Workshop of National Platforms on Alternative Methods i Bruxelles.

Læs mere:
Dyrefri testmetoder
Dyrefri forskningsmetoder
Uddanne sig uden dyreforsøg
Forebyg livsstilssygdomme
Organdonation