forsøgsdyrenes værn

Fradrag af gaver

Forsøgsdyrene har hårdt brug for vores indsats. Dit bidrag gør, at Forsøgsdyrenes Værn kan fortsætte sit arbejde, og give forsøgsdyrene stemme.

Vi modtager med stor tak et gavebeløb på 1551 – 4 69 82 82. eller MobilePay 55 88 70  

Praktisk information
Efter SKAT’s gældende regler skal Forsøgsdyrenes Værn hvert år indberette bidragyderes indbetalte og fradragsberettigede beløb til SKAT. For at kunne gøre dette, skal Forsøgsdyrenes Værn kende bidragsyderens CPR-nummer. Når beløb og CPR-nummer således indberettes efter skatteårets slutning, vil SKAT fortrykke det fradragsberettigede beløb på årsopgørelsen. Kun i de tilfælde, hvor beløbet er indberettet til SKAT og dermed fortrykt på årsopgørelsen, vil skatteyderen få et skattemæssigt fradrag.

Indberetning af CPR-nummer
Man kan oplyse sit CPR-nummer på følgende måder:
1)      Hér
2)      Man kan anføre det på girokortet i forbindelse med indbetaling af årskontingent.

Hvis man som bidragyder ikke ønsker et skattemæssigt fradrag, kan man helt se bort fra disse regler. Man kan sagtens indbetale bidrag til Forsøgsdyrenes Værn uden at oplyse sit CPR-nummer. Man skal blot være klar over, at man så ikke kan fradrage beløbet på sin selvangivelse.

Beløbsgrænser
Den skattepligtige kan i 2023 fradrage 17.700 kr.  Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.
Samlevende ægtefæller kan hver fradrage deres gaver. Ovennævnte beløbsgrænse gælder for hver ægtefælles gave.

Bemærk venligst at kontingentbeløbet ikke er fradragsberettiget.

Forsøgsdyrenes Værn har desværre ikke mulighed for at indberette ægtefællers fælles gaveindbetalinger til SKAT fordelt på ægtefællerne.