Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Etik

De der forsvarer brugen af ​​dyr i forskning hævder, at ikke-menneskelige dyr i tilstrækkelig grad ligner mennesket til at gøre dem til videnskabeligt brugbare modeller for menneskers sygdomme, men forskellige nok til at gøre det moralsk acceptabelt, at benytte dem i forsøg.

Ud over de etiske indvendinger mod at udsætte andre arter for lidelse, så er der så mange iboende problemer med dyremodeller, at det kan betvivles, at data indsamlet fra en dyremodel reelt kan oversættes til mennesker. Det handler bl.a. om forskelle mellem dyr og mennesker i både størrelse og fysiologi, om genetiske forskelle og variationer i biologiske systemer.  

Når dyr anvendes i studier af humane sygdomme, er det kunstigt påførte sygdomme, og ligger meget langt fra den måde, sygdommene naturligt forekommer hos mennesker, hvilket begrænser værdien af ​​sådanne undersøgelser. Der bliver i stigende grad stillet spørgsmålstegn ved gyldigheden, anvendeligheden, de store udgifter og etikken ved dyreforsøg – ikke kun af dyreværnsfolk, men også af folk i det videnskabelige samfund – og derfor er det vigtigt at forskere  udvikler og udnytter modeller, der bedre afspejler menneskets biologi og giver os de bedste muligheder for at forbedre menneskers sundhed.

forsøgsdyrenes-værn-lille-grisLæs mere:

Pligtetik og nytteetik
Konsekvens i vores handlinger
Hvordan kan vi leve sammen med andre skabninger?
Kloning – er dyr erstattelige?
Holdninger til dyr
Boganmeldelser

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…