Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Livet i skovene

”Som regel er det på denne måde drengen stifter bekendtskab med skoven og med det mest oprindelige i sig selv. I begyndelsen går han derud som jæger og fisker, men senere får han, hvis han bærer kimen til et bedre liv i sig, øjnene op for hvad det virkelig er, han søger; så bliver han måske digter eller naturforsker og lægger geværet og fiskestangen bort.”

Sådan skrev Henry David Thoreau i sin bog Walden, eller Livet i skovene som den også kaldes. Bogen udkom i 1854.

Hans overvejelser om fiskeri, jagt, dyr som fødeemner og den påvirkning kosten har på os er tankevækkende, og meget aktuelle. Henry Thoreau var allerede fra barn meget optaget af naturen og i særlig grad af dyrene. Efter en eksamen fra Harvard trak han sig i 1845 tilbage til sin selvbyggede hytte ved Walden Pond i Nordamerika, for at udføre sit berømte eksperiment: at leve enkelt iblandt skovens dyr, om hvilke han skrev med så megen kærlighed og rigdom. Her boede han i to år, inden han vendte tilbage, og skrev sin berømte bog Livet i skovene.

“Jeg flyttede walden_210738[1]ud i skovene fordi jeg gerne ville leve bevidst, befatte mig udelukkende med livets grundlæggende kendsgerninger og se, om jeg ikke kunne lære, hvad det havde at lære mig så jeg ikke, når min død nærmede sig, skulle opdage at jeg ikke havde levet.”

Det er en bog om naturen og menneskets forhold til den – og Thoreaus poetiske og bidske optegnelser er velkomne og vedkommende i en tid, der trues af økologiske katastrofer.

Læs den!

Bogen er udgivet på forlaget Rhodos. ISBN: 8774963163, 9788774963165

[socialring]

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…