Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Konsekvens i vores handlinger

Hvem er konsekvent og troværdig?

Af Ingegerd Erlandsson

“Så er du jo ikke konsekvent”, siger forskeren, når du medgiver, at du måske har slået et myg ihjel eller måske har trådt på en myre. Eller at du på et tidspunkt har taget medicin, som er testet på dyr.
Det samme siger jægeren og pelsfarmeren, hvis du bærer sko af læder eller din hund har et læderhalsbånd på.

Vi lever i et samfund, som i den grad undertrykker dyrene. Hvordan skal noget menneske kunne leve sit liv uden på én eller anden måde at deltage i dét, som det hele er bygget på? Skal man lægge sig ned og afvente døden eller skal man tage kampen op midt i al elendigheden og forsøge at få gennemført nogle ændringer? Selvom du forsøger konsekvent at vælge alternativer på de områder hvor de findes – vegetarisk mad, kosmetik og rengøringsmidler der ikke er testet på dyr, sko og tøj fremstillet at andet end pels og skind  –  så er du alligevel ikke helt konsekvent og altså derfor heller ikke troværdig, når det gælder dit engagement for dyrene.
Se, det er en enkel måde, hvorpå angriberen slipper for at forklare sin egen dyreundertrykkende livsstil.

Men hvor konsekvente er de selv?
En forsker, der bliver syg og ikke kan blive helbredt inden for det traditionelle sundhedsvæsen vender sig mod alternative behandlingsmetoder, jægeren, som hævder at jagt er den eneste økologisk rigtige måde at skaffe mad på, bor i en olieopvarmet villa, kører bil og afstår ikke fra noget uøkologisk føde- eller nydelsesmiddel; og pelsbæreren, som synes det er tåbeligt at interessere sig for lidende dyr, når så mange mennesker lider, gør overhovedet ingenting for den lidende menneskehed.

Prøv at forestille dig, at du virkelig var i stand til at være helt konsekvent: at du aldrig kom til at træde på en skovmyre eller slikke på et frimærke, fordi klistret kan indeholde animalske ingredienser. Ville du da blive betragtet som troværdig? Skulle modstanderne da lytte ydmygt til dine synspunkter, og tage dine synspunkter alvorligt, fordi du virkelig var konsekvent? Nej, det er ikke sandsynligt. I stedet ville de nok sige, at du lever så ekstremt, at dine holdninger ikke kan tages seriøst.

Hvad skal man da gøre?
Uanset hvordan du lever, vil modstanderne hævde, at du er utroværdig.
Hvis de ikke forstår, at det ikke er muligt at leve et 100% “rent” liv sådan som verden ser ud, så er det faktisk deres problem og ikke dit. Og du kan jo altid spørge dem, hvor troværdige de selv er. Det er meget almindeligt, at de angriber andres dyrplageri samtidig med, at de forsvarer deres eget. Forskere, der anvender forsøgsdyr, giver i diskussioner f.eks. næsten altid udtryk for, at opfødning og slagtning af landbrugsdyr, og den måde minkene holdes på farme, er meget værre end dyreforsøg. Men er de troværdige, når de samtidig spiser kødet fra disse landbrugsdyr eller køber pelsprodukter?
Det er dog trods alt så meget lettere at undlade at spise kød end det er at undlade at komme til at træde på en skovmyre.

[socialring]

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…