forsøgsdyrenes værn

USA: Lad os samarbejde

Den amerikanske Food and Drug Adminstration siger at samarbejde mellem Europa og USA er nødvendigt for at komme bort fra forsøg på dyr.

Den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) ønsker at samarbejde med europæiske forskere i udviklingen af nye toksikologiske værktøjer, der fremmer sikkerhedstestning og sundhedsforskning som baserer sig på dyrefri metoder. Det sagde Donald Prater fra FDA’s europæiske afdeling i sin tale på en europæisk workshop i EU-Parlamentet i Bruxelles i efteråret 2012, og han fortsatte: ”samarbejde er helt afgørende for at kunne definere nye og tiltrængte veje og derved få forandring”.

Han fortalte, at FDA og National Institute of Health i USA har lanceret et nyt videnskabeligt program når det gælder lovbefalet testning, og det omfatter økonomisk støtte til nye tilgange til traditionel giftighedstestning med brug af dyr.

Dr. Prater gentog den generelle konsensus blandt eksperter på mødet, at det 21. århundredes toksikologi bevæger sig væk fra dyre-baserede teknikker: “Det er indlysende, at in vivo-tests (tests som udføres på dyr) ikke kan være den gyldne standard, som nye, dyrefri giftighedsundersøgelser sammenlignes med, “sagde han. “Der er et behov for at vurdere relevansen af resultater fra in vitro-tests (uden brug af en levende organisme) med, hvad der reelt sker i mennesker, istedet for hvad der sker i gnavere og andre forsøgsdyr.”

Troy Seidle fra Humane Society International og AXLR8 – et EU-koordineringsprojekt, som arbejder på at fremskynde udvikling og integration af avancerede værktøjer inden for sundhedsforskning og sikkerhedstestning – sagde, at ” investering i innovative, menneske-relevante værktøjer og teknologier til forskning og sikkerhedstestning er nøglen til at åbne op for de store sundhedsmæssige spørgsmål, som dyremodeller har fejlet i at give svar på.”
Det ny EU-projekt for forskning og innovation, Horizon 2020, der i øjeblikket er fremlagt for forskellige EU-parlamentsudvalg, giver “en historisk mulighed for at Europa kan tage føringen i dette globale paradigmeskift,” sagde han.

AXLR8-projektet foreslår, at en investering fra EU og industrien på mindst € 325 bør forpligtes til at gå til forskning i at fremme og gennemføre et ’21 århundrede sikkerheds-testprogram’. Én af de vigtigste AXLR8-anbefalinger er et offentligt-offentligt-partnerskab mellem EU og USA, og et offentlig-privat partnerskab med erhvervslivet.

Et europæisk og amerikansk samarbejde blev også fremhævet af Julia Fentem, som er leder af Unilevers Sikkerheds- og Miljø Assurance-center i Storbritannien. “Horizon 2020 giver mulighedhed for et EU-USA transatlantisk forskningssamarbejde og for omfattende EU-investeringer i forskning i sikkerhedsvidenskab,” sagde hun. ”EU har brug for at øge sin investering på dette område … vi har muligheden for at sætte EU’s og USA’s indsats på dette område under én paraply.”
”Forskningsresultater vil gøre det muligt for EU at få en stærk videnskabelig og politisk stemme når det gælder kemikalie- og produktsikkerhed i OECD og i andre internationale fora”, fortsatte Dr. Fentem.

Maurice Whelan, som er leder af Systems Toxicology og the European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing (Eurl Ecvam) som fysisk er placeret på the European Commission Joint Research Centre (JRC), kommenterede den grad af konsensus, som var at finde blandt workshop-talerne: “Jeg har været nysgerrig efter at se, hvordan forskellige mennesker præsenterer de samme idéer på forskellige måder. “
Efter hans mening bør Horizon 2020 støtte et sikkerhedsvurderings-paradigme, der er videnbaseret snarere end observations-baseret. Vurderingen skal basere sig på, at “forstå toksicitet (giftighed) snarere end blot at iagttage dets virkninger “.
Det er af afgørende betydning, at der er kontinuitet og at al viden kan indhentes fra et centralt sted,” sagde han. “Det lyder simpelt, men vi har været forfærdeligt dårlige til det.”

Han fremførte også, at med sit eget omfattende forskningsprogram, og dybe engagement i de vigtigste internationale samarbejder, så er JRC / ECVAM ideelt placeret som et organisatorisk samlingssted og et overordnet referencepunkt for en fælleseuropæisk indsats.

Andre talere var Lisbeth Knudsen fra Københavns Universitet, der udtalte, at “tiden er inde til at gå sammen om at forme moderne toksikologi, så den kan give human-relaterede svar”, og Marcel Leist, som er direktør for the Centre for Alternatives to Animal Testing in Europe og kommer fra University of Konstanz, sagde, at “vi har nu en omfattende toksikologisk værktøjskasse til at udføre hurtigere tests, som samtidig giver en bedre forbrugerbeskyttelse.”

Den sidste taler, Gill Langley fra Humane Society International (HSI), brugte mødet til offentligt at lancere en ny HSI-rapport som omhandler, hvorledes man kan fremme sikkerhedstestning og sundhedsforskning med innovative værktøjer uden brug af dyr.
Hun sagde, at rapporten var en “vigtig ressource for Horizon 2020-forslaget.”

Workshoppen blev afholdt af parlamentsmedlemmet Mario Pirillo for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater. Han udtalte, at “vi er nødt til at udforske alle måder, hvorpå forskning kan foregå uden brug af dyr”, og at Horizon 2020 bør “styrke moderne og effektive værktøjer til at fremme menneskers sundhed og sikkerhed.”

[socialring]