Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Organoider forudsiger effekt af kræftbehandling

Et hollandsk forskerhold har med succes brugt organoider til at forudsige effektiviteten af ​​kemoterapi til behandling af metastatisk tyktarmskræft.

forsøgsdyrenes-værn-blå-mænd-tarm-5Indtil nu har det ikke været muligt at forudsige effektiviteten af ​​kemoterapi som behandling mod  metastatisk* tarmkræft. Hvis kemoterapien efter et stykke tid viser sig uvirksom mod sygdommen, har patienten imidlertid allerede været udsat for store belastninger på grund af de alvorlige bivirkninger ved behandlingen. Ondartede kræftceller kan nemlig være resistente overfor kemoterapi, eller de kan udvikle resistens under behandlingen. Resultatet bliver dårlig effekt af behandlingen, eller fornyet tumorvækst efter en ellers god effekt i begyndelsen.

Har man derimod mulighed for at finde frem til den helt rigtige kemoterapi på forhånd, kan livet for alvorligt syge mennesker forlænges.

Forskere fra det hollandske kræftinstitut, afdelingen for Molekylær Onkologi & Immunologi i Amsterdam, under ledelse af professor Dr. Emile Voes, er lykkedes med at forudsige den rigtige kemoterapi ved hjælp af patientens egne kræftceller. Kræftceller i form af organoider fra 61 patienter med metastatisk tyktarmskræft blev dyrket og derefter behandlet med 2 forskellige kombinationer af kemoterapi-stoffer.

I undersøgelsen var forskerne i stand til at forudsige en vellykket behandling med det ene præparat i flere end 80% af alle tilfælde. Forskerne konkluderede, at deres in vitro-model** kan bruges til at udelukke utilstrækkelig kræftmedicin, der kun forårsager bivirkninger hos patienten.

Holdet offentliggjorde deres forskning i Journal of Translational Medicine.
Salo N. Ooft, Fleur Weeber, Krijn K. Dijkstra et al. (2019). 
Patient-derived organoids can predict response to chemotherapy in metastatic colorectal cancer patients . Sci. Trans. Med. 11, eaay2574 (2019) 9. oktober 2019.

* Hvis en kræftsygdom spreder sig − den metastaser.
** In vitro = udenfor en levende organisme

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…