forsøgsdyrenes værn
Forsøgsdyrenes Værn Dyrefri antistoffer

Godt nyt! Snart slipper kaninerne

I årtier har kanin-pyrogentesten (RPT) været den traditionelle metode, når man vil teste, om et lægemiddel fremkalder feber. På trods af flere bestræbelser på at tilskynde medicinalindustrien til at bevæge sig væk fra RPT, er testen stadig meget brugt og der anvendes hvert år hundretusinder kaniner i denne test. Men fra 1. juli 2025 er det helt slut.

Læs mere »

Virus i mælk

..fra amerikanske kvægbesætninger. Nu vil tyske forskere smitte raske malkekøer, og løbende tage prøver fra køernes mælk – en mælk koen producerer til den kalv, den har båret på i 9 måneder, men kalven fjernes fra den efter fødslen, fordi mennesker vil have mælken. To måneder efter koen har født, og fået frataget sin kalv, befrugtes den kunstigt på ny. Man anskuer køerne som “produktionsenheder”.

Læs mere »

Dyrefri forskning påviser mentolcigaretters skader i lungevæv

Forskere ved University of California har undersøgt populære elektroniske engangscigaretter og fandt ud af, at alle indeholdt tilsætningsstoffet WS-23, som giver en kølende fornemmelse, der er stærkere end mentol. Desuden viste forsøget, at WS-23 beskadigede cellestrukturen i rekonstrueret humant lungevæv, hvilket peger på en potentiel sundhedsrisici, hvis det uden restriktioner anvendes i e-cigaretter og andre tobaksprodukter.

Læs mere »

Den pris dyrene betaler

“Når vi tænker på omkostningerne og fordelene ved dyreforsøg, er det naturligt − desværre − at antage, at kun omkostninger og fordele for mennesker er relevante. Men der er andre væsener, hvis velfærd påvirkes, nemlig de dyr, som eksperimenterne udføres på. Af alle mulige årsager er denne kendsgerning stort set blevet overset i det meste af medicinens historie. I selv den skarpeste form for argumenter til fordel for dyreforsøg, er selv dyrs fundamentale evne til at føle smerte blevet fornægtet af både biomedicinske forskere og filosoffer.”

Læs mere »

Planer om stor farm med forsøgsaber

Charles River Laboratories, verdens største opdrætter og forhandler af forsøgsdyr, forsøger at etablere en stor farm i Brazoria, Texas, som skal huse aber, der skal bruges i forsøg. Befolkningen i Brazoria County har gjort det klart, at Charles River Laboratories ikke er velkommen. Anlægget skal huse 43.200 aber.

Læs mere »

Græshopper i forsøg

To tyske forskere fra City University of Applied Sciences Bremen har valgt at bruge de tyske skatteydernes penge på et lidelsesvoldende dyreforsøg: de byggede en skræddersyet centrifuge – en maskine, der kan udøve en kontinuerlig og målbar mekanisk kraft på, hvad der er inde i den. På centrifugen monterede de bure, hvor de i hver placerede en nylig klækket græshoppe (Locusta migratoria).

Læs mere »

Falske forskningsartikler

Falske forskningsartikler er en stigende tendens, viser undersøgelser. Neuropsykolog Bernhard Sabel fra det tyske Otto von Guericke University i Magdeburg har foretaget en omfattende gennemgang af omkring 5000 neurovidenskabelige artikler og er rystet over det, han har fundet.

Læs mere »

Stemning imod dyreforsøg

En meningsmåling, udført i november 2022 af det engelske firma Savanta ComRes, i 8 EU-lande (herunder Danmark), afslører offentlighedens bekymringer, når det gælder brugen af dyr i forskning, testning og uddannelse.
Undersøgelsen understreger behovet for at gøre mere for at fremskynde dyrefri forskning, og for en udfasning af forsøgsdyr. Se hvad afstemningen viste.

Læs mere »
About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn