forsøgsdyrenes værn

Abeforsøg på fransk laboratorium stoppes foreløbigt

En domstol har med øjeblikkelig virkning trukket tilladelsen til alle dyreforsøg på det franske Silabe abe-forsøgscenter ved universitetet i Strasbourg tilbage. Indtil en endelig beslutning er truffet, skal “velfærden” for aberne på forsøgslaboratoriet sikres. Begrundelsen er de høje risici, som biologisk og kemisk affald og især spildevand udgør, samt risikoen for uheld med patogener. Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn glæder sig over beslutningen..

“Silabe” står for Simian Laboratory Europe og var oprindeligt en privat virksomhed, men er nu blevet en slags serviceplatform for universitetet i Strasbourg. Laboratoriet i Niederhausbergen nær Strasbourg huser i øjeblikket 883 aber af forskellige arter. Der er ingen information om hvilke typer af forsøg, aberne udsættes for. Ifølge oplysninger fra en fransk dyreværnsforenng, der har rejst sagen, dækker forsøgene områder som toksikologi (giftighedstest), lægemiddel- og vaccinetest og kirurgi. Silabe betragtes også som en mellemstation for aber fra Asien og Afrika til europæiske dyreforsøgslaboratorier. Dyreværnsforeninger har i årevis protesteret mod anlægget.

Det franske laboratorium var tidligere selv ansvarlig for at overvåge sit spildevand. Det er der nu blevet sat en stopper for. Silabe skal indsende en ny ansøgning om at drive forsøgslaboratoriet, og den vil blive genstand for en offentlig høring. Det betyder, at ansøgningsdokumenterne skal offentliggøres på den ansvarlige myndigheds hjemmeside. At det ikke var sket med den tidligere ansøgning har været i strid med gældende fransk lov.

Forsøgsdyrenes Værn afventer spændt udviklingen i sagen, som man for dyrenes skyld kunne håbe blev en AFVIKLING af forsøgsstedet.