forsøgsdyrenes værn

Organdonation

Manglen på organer har resulteret i mange forsøgsdyrs lidelser. For mennesker med respekt for dyr kan det være en væsentlig grund til at vælge at donere sine organer. Læs mere i Sundhedsstyrelsens brochure. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte Sundhedsstyrelsen via e-mailadresse sst@sst.dk eller på telefon nummer: 72 22 74 00. I brochuren, som indeholder et donorkort til udfyldelse, står der bl.a.:

“I Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har givet tilladelse. Alle over 18 år kan selv bestemme, om de vil tillade transplantation af deres organer i tilfælde af hjernedød. Har du ikke taget stilling eller undladt at meddele din beslutning skriftligt eller mundtligt, skal dine pårørende i givet fald sige ja eller nej, Ved skriftlig donortilmelding kan de pårørende ikke ændre på din beslutning, medmindre du ønsker, at de skal kunne gøre det”.

Du kan også tilmelde dig til Donorregistret på sundhed.dk.

Organdonation – sundhed.dk

Tag stilling til organdonation (organdonor.dk)