forsøgsdyrenes værn

Om os

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn er stiftet i 1963.

Formålsparagraf:

Foreningens formål er at virke for afskaffelsen af alle lidelsesvoldende dyreforsøg.

For at nå dette mål er Foreningen især beskæftiget med:

  • at påvirke lovgivningen om forsøgsdyr.
  • at udbrede kendskabet til forskning, hvor anvendelse af dyr kan begrænses eller erstattes af andre metoder.
  • at støtte forskning i og udvikling af metoder uden brug af dyr.
  • at påvirke brugerne af forsøgsdyr, til at anvende mere humane metoder i deres forskning og behandling af forsøgsdyr.
  • at udbrede kendskabet til forsøgsdyrenes kår.
  • at samarbejde internationalt med henblik på at indføre lovgivning, hvor en sådan ikke findes, samt forbedre eksisterende lovgivning.
  • at holde sig orienteret om den europæiske politik og lovgivning, så vi til enhver tid kan tale forsøgsdyrenes sag i EU.

Læs mere om Forsøgsdyrenes Værns arbejde under de forskellige menupunkter.

Loven om dyreforsøg er på Foreningens initiativ blevet revideret i 1977, 1987, 1993 og er senest revideret i 2011.

Foreningens indflydelse er afhængig af antallet mennesker, der ønsker at støtte Foreningens arbejde gennem medlemskab.  Se under medlemskab.

Kontingent: 175 kr. om året.

Foreningen har i dag knap 14.000 medlemmer.

Forsøgsdyrenes Værn er permanent fritaget for arveafgift. 0% til staten – 100% til dyrene.

Forsøgsdyrenes Værn er tilsluttet European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) og International Association Against painful Experiments on Animals (IAAPEA).

Forsøgsdyr er glemte dyr – det arbejder vi på at ændre