forsøgsdyrenes værn

Testning af solbeskyttelsesmidler

Vidste du, at solbeskyttelsesmidler hidtil er blevet udviklet og testet med brug af forsøgsdyr? Og at testningen fortsat sker udenfor EU?

Det er ikke længere tilladt i EU at anvende dyr til testning af kosmetiske produkter eller at sælge solbeskyttelsesprodukter, der er testet på dyr. Men rejser du uden for EU’s grænser, så vil de solbeskyttelsesmidler du køber efter al sandsynlighed være udviklet på baggrund af dyreforsøg og være testede på dyr. Mus, rotter, marsvin og kaniner får barberet et stykke af pelsen, og den nøgne hud får påsmurt testsubstanser, hvorefter de udsættes for ultraviolet lys.

Gennem årene har menneskers usunde levevis påført forsøgsdyr store lidelser. Solbadning er ingen undtagelse. Flere dyrearter har gennem årene måttet lide i forsøg, hvor de fastspændte er blevet udsat for bestråling af en styrke, de færreste mennesker ville komme i nærheden af.

Hver sommer udsætter folk kroppen for solens stråler. I flere år har der lydt advarsler mod solbadning, men alligevel er de færreste i stand til at sætte en grænse for den tid, de befinder sig i solen. Derfor anbefales det, at man påfører solbeskyttelsescreme med en vis faktor – alt efter hudtype, og hvor man rent geografisk vælger at solbade.

Hvert år kommer der nye udgaver af solbeskyttelse på hylderne. Ikke fordi der reelt er ændret på den sikkerhed, midlet giver, men fordi cremen f.eks. har nye duftingredienser, eller en anden kemisk sammensætning, der gør den lettere at smøre på. Danskernes intensive solbadning har også fået producenterne til at skulle udvikle produkter, der beskytter i længere tid eller klarer en tur under vand.

Rejser du uden for EU’s grænser, så medbring solbeskyttelsesmidler, der ikke er testet på dyr, eller gå kun efter mærker, der er godkendt i henhold til Humane Cosmetics Products Standard (HCPS) eller andre tilsvarende certificeringsstandarder, som er din garanti for, at hverken råvare eller færdigprodukt er testet på dyr.

Som det fremgår af nedenstående eksempler, kan test af solbeskyttelsesmidler forårsage betydelige lidelser for dyrene. Forsøgsdyrenes Værn finder forsøgene uetiske – der findes alternative testmetoder, og der eksisterer allerede en lang række produkter på markedet. Desuden er dyreforsøg ofte ikke relevante for mennesker.

1. Forsøg udført af L’Oreal, Frankrig
Der blev foretaget tests af Mexoryl(r) SX, en mulig ny solfilteringrediens, med det formål at undersøge, om det påvirkede hyppigheden af svulster fremkaldt af ultraviolet bestråling (samme type stråler som solens: UVA-stråler, som fremskynder hudens aldring og UVB-stråler, som kan gøre huden forbrændt). 140 hårløse mus blev udsat for ultraviolet bestråling fem dage om ugen i 40 uger. En gruppe fik påført solfilter, enten Mexoryl (som beskytter mod UVA-stråler) eller et andet produkt (som beskytter mod UVB-stråler). En anden gruppe kontrolmus fik ikke påført solfilter. Størsteparten af de bestrålede mus blev udsat for høje doser af ultraviolet bestråling for at fremkalde svulster. Fra uge 28 blev musene aflivet på grund af størrelsen af deres svulster.

Forsøget viste, at Mexoryl nedsatte hyppigheden af svulstdannelser på hårløse mus, som var blevet udsat for ultraviolet bestråling. Mexoryl bremsede svulstvæksten på mus i længere tid end solfiltret mod UVB-stråler. Da nogle mus havde så store svulster, at de måtte aflives, må de have lidt betydeligt. Desuden synes dette forsøg slet ikke relevant for mennesker, da fremkaldelsen af svulster på mus i løbet af uger ikke kan sammenlignes med menneskehuds reaktion på flere års solbadning.

2. Forsøg udført på Guy’s and St. Thomas’ Hospital, London
Ultraviolet lys kan medføre både immunosupression (undertrykkelse af hudens normale immunforsvar) og betændelsestilstande i huden. Forsøg blev udført på mus for at undersøge forholdet mellem beskyttelse mod immunosupression og beskyttelse mod betændelsestilstande ved brug af solfilter. Otte til tolv uger gamle hårløse mus blev bestrålet med UVB-stråler. Solbeskyttelsesmiddel blev påført én gruppe mus, som blev bestrålet i op til 60 minutter, mens en anden gruppe blev bestrålet uden solfilter i op til 30 minutter.

Som tidligere lignende forsøg allerede har vist, viste også dette forsøg, at solfiltre beskytter fuldstændigt mod betændelsestilstande og kun delvist mod immunosupression. Forskerne rapporterede ligeledes, at forskellige arter af mus reagerer forskelligt på UV-lys. De indrømmede, at det er vanskeligt at slutte noget ud fra dyreforsøget i forhold til mennesker.

3 + 4. Forsøg udført på Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA
Bestråling fra solen medfører aldring af huden (fotoaldring). Til brug i fotoaldringsforskningen og i vurderingen af solfiltre blev genetisk modificerede mus avlet med det menneskelige gen, som er involveret i fotoaldringsprocessen.

I et forsøg blev musene brugt til at vurdere forskellige solbeskyttelsesmidlers evne til at beskytte mod UVA-lys. Der blev anvendt fire til fem dage gamle mus. De blev påført ét af tre solfiltre, fastspændt og udsat for UVA-bestråling. 24 timer senere blev de aflivet, og deres hud blev undersøgt. Resultaterne fra forsøget med disse genetisk modificerede mus viste, at sådanne mus kan bruges til at skelne mellem solfiltre med forskellig beskyttelsesfaktor mod UVA-bestråling. Imidlertid erkender forskerne, at musehud er forskellig fra menneskehud, idet musehud er tyndere (musene var desuden helt nyfødte) og reagerer anderledes på betændelse.

I en anden test blev de genetisk modificerede mus brugt til at vurdere solfiltre med forskellige solbeskyttelsesfaktorer. De fik påsmurt solfiltrene og derefter bestrålet med en sollampe. 24 timer senere blev de aflivet og deres hud undersøgt. Resultatet af dette forsøg viste, at solfiltrene gav en vis beskyttelse mod fotoaldring, og at solfiltre med højere beskyttelsesfaktor gav større beskyttelse. Igen bevirker artsforskelle imidlertid, at forsøg af denne karaktér er af tvivlsom relevans for mennesker.

Konklusion
Forsøg med solbeskyttelsesprodukter forårsager ofte betydelige lidelser for dyrene, og resultaterne er af meget begrænset relevans for mennesker. Mange forsøg, som bliver udført på dyr, kunne udføres ved brug af alternative metoder. Til basisforskning om hudaldring og solfiltres egenskaber kunne bruges kunstig hud, cellekulturer fra mennesker og omhyggeligt kontrollerede menneskeforsøg. Nogle afprøvninger er lovkrav, men til en række af disse afprøvninger findes der nu godkendte alternativer. Alternativer til andre forsøg kunne ligeledes udvikles og godkendes, hvis der blev gjort en tilstrækkelig indsats.

Det er vigtigt for folk at beskytte deres hud mod solen, eftersom overdrevet ultraviolet bestråling kan forårsage hudkræft og fremskynde hudens aldringsproces. Imidlertid kunne folk undgå solens skadelige virkninger ved at undgå mere end kort tids solbestråling. Tilmed er allerede eksisterende solfiltre meget effektive og blokerer praktisk talt alle UV-stråler. Udvikling af nye solfiltre er derfor ikke nødvendig. Nye solfiltre kan udvikles uden dyreforsøg, så længe der kun anvendes eksisterende ingredienser. Læs mere om et dyrefrit alternativ til testning af solbeskyttelsesmidler.