forsøgsdyrenes værn

Skydeøvelser på dyr

Således foregår øvelsen i Danmark:
Øvelsesdagen begynder med at grisene får sovemiddel. Herefter får de en slange i luftrøret, der holder luftvejene åbne, og en kanyle lagt ind i en vene på maven, så man kan give den nødvendige mængde medicin til, at holde grisene bedøvede. Grisene bliver derefter hængt op i en slags ”galge” og bliver beskudt. Først i det ene ben med 9 mm Neuhausen-pistol og så i det andet med en Kalashnikov AK 74, som forårsager omfattende skader på muskelvæv og knogler. Grisene bliver så skudt i bugen med en US carabin, der ødelægger tarm og nyre. Ved nogle øvelser bliver der tillige spændt sprænglegemer fast til grisebenene. Herefter får de såkaldt ”førstehjælp” og operationen, der varer op 6 timer eller derover, begynder. Til sidst aflives de med en overdosis barbitursyre og køres til forbrænding.

20040527-111100-5_Scanpix,copyrightDet danske forsvar udfør disse øvelser omkring 6 gange hvert år i Jægersprislejren i Nordsjælland. Det danske forsvar og Justitsministeriets Dyreforsøgstilsyn finder øvelserne nødvendige. I England blev imidlertid sådanne øvelser forbudt i 1998. Engelske militærlæger tager hvert år til Danmark for at udføre øvelserne. Det har skabt røre og forargelse i England. Engelske dyreværnsforeninger har fordømt forsøgene og kalder dem uetiske, afskyelige og moralsk forkastelige. Også engelske politikere er chokerede; Norman Baker, Liberal Demokrat, udtaler, at han finder øvelserne barbariske og uværdige og han mener, at man efter så mange år burde kende følgerne af de skader våben forårsager.

Ifølge Physicians Committee for Responsible Medicine, PCRM, er der mange muligheder for at erstatte disse øvelser. Alternativer som er billigere, mere effektive og frem for alt uden brug af levende dyr. Modeller, simulatorer, computer software, interaktive videoer og kroppe fra mennesker, der har doneret deres legeme til Anatomisk Institut, kan anvendes og giver betydelige uddannelsesmæssige fordele. Men ofte afviser læger på forhånd et alternativ – også selv om de reelt aldrig har sat sig ind i og afprøvet det. De er overbeviste om, at dét de kender til er det bedste. Et udtryk for en beskæmmende konservatisme, som kunne tilgives, hvis ikke lige det drejede sig om levende dyr.

Forsøgsdyrenes Værn har undersøgt, om disse konkrete griseskydningsøvelser foretages i andre europæiske lande:
Finland: nej
Italien: nej
Østrig: nej
Spanien: nej
England: nej, forbudt
Tyskland: nej, forbudt

I den konkrete sag er forsvarerne af skyde- og sprængningsøvelser på levende dyr upåvirkede af, at flere landes kirurger faktisk klarer sig fint uden disse øvelser, og at der findes udmærkede alternativer.

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn