Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Forsøg med ny psykofarmaka

Dyr anvendes i testningen af ny psykofarmaka – medicin der anvendes til mennesker med psykiske lidelser. Produktionen af såkaldte lykkepiller stiger hurtigt, og har aldrig været større. Samtidigt har informationen om de forsøg på dyr der går forud, aldrig været mindre.

Her er et uddrag af en videnskabelig artikel om resultaterne fra et forsøg med psykofarmaka udført på aber:
“Efter 5 minutter blev aberne ængstelige, udviste øget reaktion overfor observatøren og bevægede sig hurtigt rundt i buret. 15 minutter efter indsprøjtningen begyndte aberne at udføre stereotype bevægelser, såsom at rokke med hovedet og vedvarende flytte vægten fra den ene pote til den anden. Således var abernes adfærd efter 40 minutter totalt domineret af stereotype monotone bevægelser. Den øgede aktivitet fra begyndelsen af forsøget tog tilsvarende af efter 40 minutter og blev erstattet af en ‘autistisk’ tilstand, hvor aberne ikke syntes at reagere på ydre stimuli i flere timer.”

Uddrag fra andre forsøg lyder:
”Alle aberne bevægede sig meget langsomt eller stod i stivnede, bizarre stillinger eller hang sløve med stive muskler i burets tremmer. Tre af aberne havde rystelser i moderat grad og øget spytproduktion, medens to andre aber havde mindre rystelser. Rystelserne begyndte inden for 15 minutter, medens spytafsondringen viste sig ret sent i forløbet (3-4 timer efter indsprøjtningen)”…

“Sværhedsgraden af syndromet varierede fra stive bevægelser eller stillinger til ekstreme kloniske, muskulære bevægelser, idet aberne blev meget ængstelige og bed i buret”…

”Alle aberne blev nervøse, reagerede på ganske lidt stimuli såsom knipsen med fingrene eller støj forårsaget af de andre dyrs aktivitet. To af aberne blev ekstremt ængstelige og flåede desperat i buret under hele observationsperioden. En af aberne reagerede ved at bide i buret”…

[socialring]

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…