forsøgsdyrenes værn

Godt nyt! Snart slipper kaninerne

I årtier har kanin-pyrogentesten (RPT) været den traditionelle metode, når man vil teste, om et lægemiddel fremkalder feber. På trods af flere bestræbelser på at tilskynde medicinalindustrien til at bevæge sig væk fra RPT, er testen stadig meget brugt og der anvendes hvert år hundretusinder kaniner i denne test. Men fra 1. juli 2025 er det helt slut.

Der har i årevis eksisteret andre EU-godkendte metoder til at teste, om et lægemiddel er feberfremkaldende, men medicinalindustrien har været uvillige til at tage disse i brug. Derfor er forbruget af kaniner i denne test så højt.

Men nu er der godt nyt! EU har netop besluttet (juni 2024), at testen skal udgå fra Den Europæiske Farmakopé* som er en samling af bestemmelser om hvilke tests der skal udføres, inden et lægemiddel kan sendes på markedet.

Testen foreskriver, at det er obligatorisk at bruge mindst tre kaniner, som alle skal vise samme resultat; hvis den ene får feber og de to andre ikke, er testen ugyldig og skal gentages. Ofte anvendes flere dyr, hvilket medfører et stort forbrug. Et problem er variabilitet, hvilket betyder, at testresultaterne ikke altid er reproducerbare. Det faktum, at kaninen får feber, betyder ikke nødvendigvis, at et menneske vil reagere på samme måde. Derfor er kanin-testresultaterne ikke altid til at overføre til mennesker. En sidste ulempe er, at man ikke kan teste alle typer lægemidler med kanintesten. For eksempel kan testen ikke anvendes på kemoterapeutiske og immunsuppressive midler.

* Den Europæiske Farmakopé er en samling af fælles kvalitetsstandarder i hele den farmaceutiske industri i Europa for at kontrollere kvaliteten af ​​lægemidler og de stoffer, der bruges til at fremstille dem.

Ordet pyrogen henviser til det pyrogene stof, der kan forårsage unormal stigning i kropstemperaturen inden for en specificeret tid efter at være blevet sprøjtet ind i kroppen. I en årrække var kanin-pyrogen-testen den eneste etablerede og godkendte testmetode til pyrogenkontrol. Kaninerne fastspændes i en speciel kasse, så de ikke kan bevæge sig, man indsprøjter det produkt, man vil teste for pyrogener, i en åre i dyrets øre og måler kropstemperaturen ved et termometer indsat i kaninens anus. Til hver test skal anvendes mindst 3 kaniner, men ofte anvendes flere.

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn