forsøgsdyrenes værn

Planer om stor farm med forsøgsaber

Firmaet har udarbejdet en plan om at huse de 43.200 aber på godt 200 hektar, som firmaet har købt. Etableringen vil koste omkring 12 milliarder dollars. Naboer til området har gjort indsigelser og fremfører bl.a. bekymringer over støj, faldende ejendomsværdier for deres huse og den potentielle spredning af sygdomme fra primaterne.

Forsøgsaber er i øjeblikket stærkt efterspurgte, idet der er en global mangel, som er forværret af et kinesisk forbud mod eksport af aber og det faktum, at alle forsøgslaboratorier verden over ville udvikle Covid-19-vacciner og derfor tømte lagrene af forsøgsaber.

Brazoria County Texas

Lokale myndigheder siger nej

Den 28. november 2023 stemte de lokale myndigheder i Brazoria County, Texas, enstemmigt for at støtte en resolution der anbefaler, at statslige og lokaler myndigheder ikke udsteder tilladelse til at bygge i beton på natur-og miljømæssig følsom jord. Men de lokale myndigheder har ikke det sidste ord – de opfordrer dog  de statslige og føderale myndigheder til at undlade at udstede tilladelse til abeanlægget.

Bevaringsværdig natur

Valgte embedsmænd, herunder de republikanske reps. Cody Vasut og Randy Weber, har udtrykt deres bekymringer over projektet med henvisning til det lavtliggende områdes uegnethed til udvikling, især i betragtning af områdets historie med oversvømmelser under orkanen Harvey i 2017.

Charles Rivers forsøgsabeanlæg planlægges bygget på bevaringsværdig jord med gammel skov. Det planlagte anlæg grænser op til jord ejet og beskyttet af U.S. Fish & Wildlife Service, The Nature Conservancy og San Bernard National Wildlife Refuge.

Risiko for smittefare

På et møde den 14. november i amtet berørtes de farer, som det kæmpemæssige avlsanlæg kan udgøre for både mennesker og andre dyr i området. Avlsanlægget vil medføre biologisk affald fra de mange dyr og der vil ske forurening fra abers spyt, blod og andre kropsvæsker i miljøet. De dyr der importeres til USA af Charles River er potentielle bærere af alvorlige sygdomme, der kan spredes til mennesker og andre dyr. Aber indfanget i naturen er kendt for at kunne bære og overføre patogener af sygdomme som Herpes B, tuberkulose, Ebola, abehæmoragisk feber, Shigellose, Salmonellose, Campylobacter, malaria og Dengue. Det er forventeligt, at aber fra anlægget vil kunne undslippe, som det er sket på andre forsøgsabelaboratorier i Texas.

I 2022 husede Charles River næsten 19.000 aber i forskellige stater.

Charles River er verdens største opdrætter af forsøgsdyr og fragter dyr til forsøgsinstitutter over hele verden. Som en af de største importører af aber til USA, er virksomheden delvist ansvarlig for at tømme verdens skove for langhalede makakaber – en yndet abeart blandt forsøgsudøvere, som fornylig er blevet føjet til listen over truede arter.

Charles River bruger hundredetusinder af andre dyr i smertefulde forsøg for virksomheder, der producerer industrielle kemikalier, pesticider, fødevaretilsætningsstoffer og lægemidler.

Charles River er under kriminel og civil efterforskning af det amerikanske justitsministerium og US Fish & Wildlife Service for mulige overtrædelser af love om abeimport. Derudover undersøger den amerikanske myndighed Securities and Exchange Commission virksomhedens praksis når det gælder import af aber.