forsøgsdyrenes værn

Den hollandske regering har planer om at stoppe visse dyreforsøg i 2025

Den hollandske regerings mål er, ifølge landbrugsminister Martijn van Dam, at udfase dyreforsøg i 2025, når det gælder sikkerhedsvurdering af ​​kemikalier. Forsøg der kan påføre dyrene store lidelser.


Planen omfatter dog endnu ikke brugen af dyr i prækliniske forsøg – d.v.s. den giftighedstestning, der i dag udføres på gnavere og hunde, inden et lægemiddel kommer på markedet.

Holland ønsker at være førende i forhold til nedbringelsen af dyreforsøg, siger landbrugsministeren, og den udtalelse kommer efter offentliggørelsen af ​​en rapport, han bestilte sidste år, som tager sigte på at udfærdige en køreplan for at reducere forsøg på dyr.

Der er nu udsigt til, at hunde og gnavere i Holland fra 2025 kan slippe for at lægge krop til giftighedstest af kemikalier.

Rapporten, som blev publiceret i midten af ​​december, er udfærdiget af det nationale udvalg vedr. brugen af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (NCad). NCad’s formand, Herman Koëter, udtaler, at: “Lovpligtige dyreforsøg som udføres for at teste kemiske stoffer, fødevareingredienser, pesticider og medicin (herunder veterinærmedicin) kan udfases i 2025.”

NCad-rapporten slår fast, at medens dyreforsøg i forbindelse med bl.a. testning af vacciner også vil kunne udfases med samme hastighed, så vil det ikke være tilfældet med den lovpligtige prækliniske testning.

Herman Koëter, formand for NCad

“Når det gælder den såkaldte grundforskning, så vil mulighederne for at reducere dyreforsøg variere fra forskningsområde til forskningsområde. Her skal der for hvert område opstilles en række mål for, hvorledes dyreforsøg kan reduceres,” hedder det i rapporten.

Rapporten råder den hollandske minister til at tage føringen i overgangen til dyrefri testning og inddrage andre ministerier i indsatsen for at udvikle en “sammenhængende politik på tværs af regeringen, og forbinde den forsøgsdyrs-venlige politik med andre politiske spørgsmål såsom innovation og bæredygtighed.”

Sammenkædningen af flere politikker vil tilskynde til tværfagligt samarbejde, som igen vil gøre det lettere for “dyrefri forskning at komme fra udviklingsfase til praktisk anvendelse,” hedder det i rapporten.

Ministeren opfordres også til at lobby’e internationalt for en revision af de nuværende testmetoder, når det gælder den lovpligtige risikovurdering.

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn