Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Dyrefri botox-testmetode godkendt

Stor sejr: det franske farmaceutiske firma, Ipsen, har netop fået godkendt en dyrefri metode til testning af botox-produkter. Den cellebaserede metode er godkendt til brug i EU og Schweiz.

Flere års pres fra Forsøgsdyrenes Værn og vore europæiske samarbejdspartnere i ECEAE*, har fået Ipsen til at investere i udviklingen af en ny testmetode. Tak til alle der har givet en underskrift, hvor vi kræver et stop for botoxtestning på dyr!

Metoden erstatter den kontroversielle LD50- giftighedstest, hvor grupper af mus får indsprøjtet forskellige doser af giftstoffet botulinumtoksin for at finde den dosis, som dræber halvdelen af dyrene. Dyrene gennemgår frygtelige lidelser, idet de muskler, som bruges til at trække vejret, lammes, mens dyrene er ved fuld bevidsthed.

På dette års syvende aktionsuge opfordrede vi i ECEAE påny Ipsen til at implementere en dyrefri testmetode til botoxprodukterne DYSPORT og AZZALURE, som forhandles af Nestlé-koncernens datterselskab Galderma. Begge produkter er receptpligtige midler, der indeholder botulinumtoksin A.  DYSPORT® anvendes til medicinske og kosmetiske formål og AZZALURE® anvendes udelukkende til kosmetiske formål.

I juni måned skrev vi om Nestlé’s ansvar for, at de to botoxpræparater fortsat blev testet på dyr. Producenten af produkterne er Ipsen, som vi har kørt kampagne mod i flere år, for at få dem til at investere i en dyrefri testmetode. I maj måned 2018 svarede Ipsen, at de havde indleveret en ansøgning om en cellebaseret testmetode, men deres oplysninger var få og små. Men forleden skrev de til os med den glædelige nyhed.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen: de tre producenter som indtil nu har udviklet en dyrefri metode til testning af hvert vareparti, tester fortsat deres botulinumtoksin-råvare på dyr. Frekvensen af denne testning er dog markant lavere end testningen af hvert vareparti, der forlader virksomheden. Men den sker fortsat med brug af de frygtelige LD50-forsøg.

*The European Coalition to End Animal Experiments

Fakta

Botox er bedst kendt i kosmetisk brug, hvor det indsprøjtes i ansigtsmuskler for at lamme dem, og derved undgå eller reducere rynker. Selvom der siden marts 2013 har været et EU-forbud mod fremstilling og import af kosmetik, som er blevet testet på dyr, er botox ikke medtaget, fordi det er et produkt, der indsprøjtes og ikke anvendes på huden (definition på “kosmetisk”). Dette smuthul i EU-loven betyder, at hundredetusinder af mus hvert år indgår i grusomme tests verden over. Den botox der hældes på hætteglas i en bestemt styrke til brug i klinikken testes for styrke og stabilitet, og der udføres tests for hvert vareparti, der pakkes.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…