Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Forskning med iPS-celler

iPS står for “Induceret pluropotent stamcell”. Stamceller er celler, som kan udvikles og specialiseres til at fungere som en hvilken som helst type celler i kroppen. ”Pluropotent” betyder også, at den har potentiale til at udvikle sig til enhver type af celle, præcis som en embryonal celle (nyligt befrugtet æg). Men forskellen mellem en celle fra et befrugtet æg og en iPS-celle er, at iPS-cellen er skabt udfra almindelige menneskeceller – for eksempel hudceller. For at omprogrammere en hudcelle, og vende cellens udvikling til at blive en stamcelle kræves det, at man indsætter 4 specifikke gener i cellen. Det opdagede den japanske forsker Shinya Yamanaka  i 2006. Han fik i 2012 Nobelprisen for opdagelsen af, at modne celler kan omprogrammere til stamceller. Stamcellerne vokser og multiplicerer sig i en næringsopløsning. Når en forsker vil udføre en test på en specifik celletype, styres stamceller til at blive den celletype. På Karolinska Instituttet i Sverige udføres avanceret celleforskning med iPS-nerveceller. På Karolinska Instituttets laboratorium, hvor forskeren Anna Falk arbejder, styrer man stamcellerne til at blive nerveceller. Denne metode har gjort det muligt at forske på menneskelige nerveceller, hvilket tidligere var umuligt. Metoden er på mange måder bedre end forsøg på dyr. ”Her kan vi virkelig se på menneskelige mekanismer i relation til sygdomme” siger forskeren Anna Falk. [socialring]

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…