forsøgsdyrenes værn

Ames-test til at måle mutagenicitet

I denne test anvendes bakterier til at teste, om et stof skader DNA’et (DNA er lange molekyler, der bærer vore arveegenskaber), og således eventuelt er kræftfremkaldende. Metoden blev opfundet af en amerikansk forsker ved navn Bruce Ames i 1975.

I testen benytter man en bakteriestamme, som for at kunne vokse behøver aminosyren histidin (som oftest bruges salmonellabakterien). Hvis der sker kontakt med et stof, som fremkalder mutationer, muterer en del af bakterierne således, at de ikke længere behøver histidin for at kunne vokse.

Efter 48 timer tæller forskeren antallet af bakteriekolonier som gror uden histidin, og kommer så frem til det antal som igen fortæller, hvor stærkt mutagent emnet er. Er et emne mutagent, er der en vis sandsynlighed for, at det er kræftfremkaldende, idet kræft begynder med cellemutation.

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn