Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Giftighedstesten MARA

For nogle år siden blev en ny og effektiv metode til at undersøge kemikaliers giftighed uden dyreforsøg præsenteret ved Karolinska Instituttet i Sverige.

Det var civilingeniør Jenny Gabrielson som i en afhandling beskrev arbejdet med at udvikle og beregne MARA, Microbial Assay for Risk Assesment. Teknikken bygger på anvendelsen af bakterier som indikator-organismer i forskningen. Det særlige ved MARA er, at den gør det muligt at måle et kemisk stofs giftighedseffekt på en række forskellige bakterier på samme tid.

Resultaterne fra de forskellige bakterier danner et slags ”giftighedsfingeraftryk” for det bestemte kemikalie. Dette ”fingeraftryk” kan sidenhen sammenlignes med fingeraftryk fra andre kemikalier med kendte giftige egenskaber, som findes lagrede i en database.

”Vi har udviklet en sikker og reproducerbar metode til måling af et stofs giftighed”, siger Jenny Gabrielson. Normalt udføres sådanne tests på dyr. Metoden gør det muligt hurtigt og effektivt at måle kemikalier og andre stoffers giftighed – uanset hvilken type, det drejer sig om.

[socialring]

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…