forsøgsdyrenes værn

Dyrefri nyrefibrose-forskning


Lektor Rikke Nørregaard og Ph.d. Rick Mutsaers, Aarhus Universitet
 
Fibrose i nyren spiller en afgørende rolle i udviklingen af kroniske nyresygdomme, hvilket rammer ca. 10% af den voksne befolkning i udviklede lande. Desværre er der i øjeblikket ikke nogen effektiv anti-fibrotisk behandling til rådighed, og patienter med kroniske nyresygdomme behandles hovedsageligt med dialyse eller nyretransplantation.

På trods af markant forskning i at finde/udvikle nye behandlingsstrategier ved hjælp af såvel in vivo som in vitro studier er nuværende terapier ikke effektive nok i behandlingen af nyrefibrose i patienter med kroniske nyresygdomme. In vitro studier mangler cellulær heterogenitet, hvilket er en forudsætning for at efterligne fibrosens multicellulære karakter, hvorimod resultater fra dyreforsøg ofte ikke er tilsvarende den humane situation. Humane nyreskiver, også kaldet precision-cut kidney slices (PCKS), bidrager med en unik translationel model, hvor cellulær heterogenitet og organarkitektur er bibeholdt, hvilket gør den til en ekstrem brugbar model til at undersøge processer i udviklingen af nyrefibrose direkte i humant nyrevæv samt til at accelerere søgningen efter nye effektive anti-fibrotiske interventioner.

I dette projekt, støttet af Forsøgsdyrenes Værn, vil vi bruge human PCKS som et screeningsværktøj til at teste/udvikle nye behandlingsstrategier til at hæmme eller stoppe fibroseprocessen. Humane PCKS præpareres fra funktionelt og makroskopisk sundt nyrevæv, som opsamles fra patienter, der har fået fjernet deres nyre på grund af nyrecancer. Fibrose bliver induceret enten ved kultur aktivering eller ved stimulering med den pro-fibrotisk vækstfaktor tumor growth factor- β (TGF-β). Samtidigt, behandles nyreskiverne med forskellige anti-fibrotiske stoffer for at undersøge effekten af behandlingen direkte i det humane nyrevæv. Effekten af disse stoffer vil blive undersøgt ved at måle ændringer i gen og protein ekspressionen af forskellige fibrotiske biomarkører, så som collagen, αSMA og fibronectin. Ligeledes vil vi foretage morfologiske studier til at vise aflejringer af bindevæv.  

Vi forventer, at projektet ved hjælp af disse humane PCKS kan danne baggrund for more effektiv og målrettet interventioner til behandling af nyrefibrose i patienter med kroniske nyresygdomme og ligeledes vil reducere brugen af dyreforsøg i fibroseforskning.

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn