forsøgsdyrenes værn

EISAI: Stop LD50-tests på mus

Kære Eisai,

Vi er rystede over at høre, at I lader kontraktlaboratoriet LPT teste jeres Neurobloc® (botulinumtoksin B) i grusomme LD50-tests på mus. Alene i 2014 blev 60.000 mus anvendt til dette formål.
To producenter har allerede skiftet til dyrefri metoder, baseret på humane celler, og har opnået godkendelse i USA og EU af deres dyrefri cellebaserede analyser til test af deres produkter. De har vist, at det er muligt at teste produkter med botulinumtoksin uden brug af dyr.
Som I véd, så udføres LD50-testen ved at grupper af mus får sprøjtet stigende doser af giften i bughulen. Mange af musene får lammelser, nedsat syn og åndedrætsbesvær. Efter op til tre eller fire dages lidelser dør de af kvælning.
Vi opfordrer jer til straks at stoppe LD50-testen på mus, og erstatte denne grusomme testmetode med et dyrefrit alternativ.

Med venlig hilsen