Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

EISAI: Stop LD50-tests på mus

Kære Eisai,

Vi er rystede over at høre, at I lader kontraktlaboratoriet LPT teste jeres Neurobloc® (botulinumtoksin B) i grusomme LD50-tests på mus. Alene i 2014 blev 60.000 mus anvendt til dette formål.
To producenter har allerede skiftet til dyrefri metoder, baseret på humane celler, og har opnået godkendelse i USA og EU af deres dyrefri cellebaserede analyser til test af deres produkter. De har vist, at det er muligt at teste produkter med botulinumtoksin uden brug af dyr.
Som I véd, så udføres LD50-testen ved at grupper af mus får sprøjtet stigende doser af giften i bughulen. Mange af musene får lammelser, nedsat syn og åndedrætsbesvær. Efter op til tre eller fire dages lidelser dør de af kvælning.
Vi opfordrer jer til straks at stoppe LD50-testen på mus, og erstatte denne grusomme testmetode med et dyrefrit alternativ.

Med venlig hilsen

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…