forsøgsdyrenes værn

EU-dom falder ud til forsøgsdyrenes fordel

En stor sejr for dyrene
I kraft af vort medlemskab af The European Coalition To End Animal Experiments, ECEAE, har Forsøgsdyrenes Værn gennem en årrække gjort indsigelser mod de krav om dyreforsøg, som Det Europæiske Kemikaliekontor, ECHA, har fremført overfor firmaer, som ansøger om at få et kemikalie godkendt til salg i Europa. Flere af disse sager har resulteret i, at virksomhederne er sluppet for at udføre en række dyreforsøg og mange dyr derved er sparet. Nu har også den seneste sag fået en lykkelig afslutning!

Baggrund
Det fransk registrerede Esso Raffinage – en afdeling under ExxonMobil – ønskede at markedsføre et kemisk produkt på det europæiske marked. Det Europæiske Kemikaliekontor, ECHA, krævede, at firmaet gennemførte en reproduktions-toksicitetsundersøgelse på hundreder af kaniner. Esso hævdede, at det i stedet for dyreforsøg kunne bevise sikkerheden ved dets kemikalie ved hjælp af allerede eksisterende data. ECHA afviste denne mulighed, og Esso valgte at indbringe sagen for EU-retten. Forsøgsdyrenes Værn greb sammen med de øvrige organisationer i ECEAE ind til støtte for Esso. Domstolen har nu fastslået, at Kemikaliekontoret burde have accepteret de beviser på kemikaliets giftighedsniveau, som ESSO Raffinage lagde på bordet, og at det var forkert at kræve dyreforsøg. EU-Domstolen fastslog og understregede, at dyreforsøg under EU’s kemikalielovgivning, REACH, kun må udføres som en sidste udvej. En stor succes for alle vi organisationer i The European Coalition to End Animal Experiment og for dyrene!

Fakta

Millioner af dyreforsøg har fundet sted under EU’s kemikalielovgivning, REACH. Ofte fordi virksomheder ikke går grundigt til værks og lede efter resultater af forsøg, der allerede ER udført. En virksomhed der ikke leverer de krævede data, må i henhold til artikel 5 i REACH-forordningen ikke sælge sit kemikalie i EU. Ifølge REACH er det op til industrien at vise, at deres produktion og anvendelse af alle farlige kemikalier er forsvarlig, før de kan bruges. 
EU-Domstolen har imidlertid nu slået fast, at en virksomhed godt må foreslå en alternativ tilgang, selv efter at ECHA har beordret den til at udføre dyreforsøg. Det er faktisk en pligt.

I den konkrete sag måtte Kemikaliekontoret, ECHA, efter dommen vurdere om de oplysninger, ESSO Raffinage havde fremskaffet, svarede til data fra dyreforsøg. Med dommen er det slået fast, at Kemikaliekontorets rolle ikke er begrænset til at se på, om en registrant har leveret data i den form, ECHA har krævet (hvilket Esso ikke havde gjort).

Foruden artikel 25, stk. 1, henviste Domstolen til artikel 13, stk. 1, i REACH, der siger: ‘… oplysninger om substansers iboende egenskaber kan genereres ved hjælp af andre måder end [dyreforsøg], forudsat at betingelserne i Bilag XI er opfyldt. Bevisets vægt er en af ​​de ikke-dyremetoder, der er anerkendt i bilag XI” Retten henviste også til betragtning 47, hvori det hedder, at ”det er nødvendigt at erstatte, reducere eller forfine test på hvirveldyr”.

Det Europæiske Kemikaliekontor accepterede til sidst Esso Raffinage’s bevismateriale hvilket understreger, hvor vigtigt det var, at virksomheden var vedholdende.

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn