forsøgsdyrenes værn

EP-valg 2014

Frem mod EU-Parlamentsvalget d. 25. maj satte Forsøgsdyrenes Værn forsøgsdyrene på dagsordenen. Vi opfordrede samtlige kandidater til at tilkendegive, om de vil arbejde for fire vigtige spørgsmål.

EU - giv dyrene stemme nu
Forsøgsdyrenes Værn

I en koordineret indsats med 19 søsterorganisationer i hele Europa stillede vi de samme fire spørgsmål til alle kandidater til Europa-Parlamentet. Vi spurgte, om de ville arbejde for konkrete initiativer, der erstatter eller reducerer brugen af forsøgsdyr.

Vi vil flytte forståelsen af, at brugen af forsøgsdyr er nødvendig. For der er alternativer til forsøgsdyr, og der kunne være endnu flere, hvis man investerede flere midler i forskning i og udvikling af pålidelige metoder uden brug af dyr. Udvikling af produkter uden at udføre dyreforsøg er allerede muligt – kosmetikprodukter udvikles i dag uden afprøvning på dyr. Den milepæl var ikke nået, hvis ikke EU havde forbudt brugen af forsøgsdyr til udvikling af kosmetiske midler med virkning fra marts 2013. Uden lovgivning sker der derfor ingen bevægelse bort fra brugen af forsøgsdyr.

Vi forfølger et forkert spor ved at anvende dyr til forsøg. Dyreforsøg er upålidelige, fordi de udføres på en levende organisme, som tilmed er en anden art end mennesket. Levende organismer reagerer uforudsigeligt på grund af den stress og de belastninger, de udsættes for. Vi kan derfor ganske enkelt ikke regne med, at de resultater, man kommer frem til ved hjælp af dyreforsøg, holder i realiteten. Der er derfor et presserende behov for at gå andre veje – både af hensyn til mennesker og dyr. Der findes allerede en lang række forsøgsmetoder, som ikke involverer brugen af dyr; computer- og matematiske modeller, celle-, vævs-, og organkulturer (herunder ’organ on a chip’), epidemiologiske undersøgelser (undersøgelser af mennesker og deres miljø), mikrodosering og kliniske studier. Det er på høje tid, at der investeres flere forskningsmidler i disse og flere andre metoder! Læs mere om dyrefri metoder.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål er klar i sin formulering:
• medlemsstaterne skal ikke anvende dyr til forsøg, når der er alternativer, og
• medlemsstaterne skal satse på udvikling af metoder, der bringer os nærmere dette mål.

 

Hvad kan du gøre?

■ Se de fire spørgsmål.

Vi har løbende opdateret denne side når vi fik politikernes svar på de fire spørgsmål.

■ Vi opfordrede alle til at hjælpe forsøgsdyrene ved at stemme på den kandidat, som har sagt ja til at gøre en seriøs indsats for at hjælpe forsøgsdyrene ved at prioritere forskning i dyrefri metoder.

Læs mere:
Hvad EU-direktivet siger om forsøgsdyr, behovet for at komme bort fra dyreforsøg og medlemslandenes forpligtelse til at udvikle metoder uden brug af dyr.

[socialring]

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn