forsøgsdyrenes værn

De fire spørgsmål

1. Vil du arbejde for et forbud mod at anvende dyr ved testning af indholdsstoffer i husholdningsprodukter inden for EU inden 2018?

Virksomheder, der ikke tester deres produkter på dyr, har bevist, at det er muligt at fremstille husholdningsprodukter uden brug af dyreforsøg ved at anvende alternative testmetoder og allerede kendte og sikre sammensætninger af råvarer. Derfor er det næste naturlige skridt, at følge i sporene på forbuddet mod brug af forsøgsdyr til udvikling af kosmetiske midler, og forbyde brugen af dyr til testning af indholdsstoffer i rengøringsmidler og andre husholdningsprodukter. Vi spørger, om du vil arbejde for et sådant forbud i den kommende valgperiode?

Forsøgsdyrenes Værn præsenterer politikerne for helt konkrete løsningsmodeller for at opnå dette forbud.

2. Vil du øge investeringerne til forskning i og udvikling af metoder uden brug af dyr, ved at øremærke 80 millioner Euro om året hertil?

Der er behov for at øremærke forskningsmidler til udvikling af metoder uden brug af dyr for at reducere brugen af forsøgsdyr. Hvis EU afsætter to procent af Horizon 2020-budgettet – i alt 80 millioner Euro – kan der for alvor sættes en udvikling i gang hen imod andre forsøgsmetoder, som er mere pålidelige, da de ikke involverer brugen af dyr. Vi spørger, om du vil arbejde for at fordoble beløbet til udvikling af forskningsmetoder uden brug af dyr fra de nuværende 40 millioner til 80 millioner Euro i den kommende valgperiode?

3. Vil du arbejde for at fastsætte en frist for at forbyde den kategori af dyreforsøg, som udsætter dyrene for ’betydelig belastning’?

EU-direktivet fra 2010 opererer med fire forskellige kategorier af dyreforsøg, hvor kategorien ”betydeligt belastende” er den kategori, der udsætter dyrene for størst mulig lidelse. Direktivet indeholder flere eksempler på forsøg og eksperimenter inden for kategorien ”betydelig belastning”, som dyr kan blive udsat for; f.eks. løbe- eller svømmeforsøg indtil fuldstændig udmattelse, anvendelse af gentagne elektriske stød uden mulighed for flugt for at fremkalde en tilstand af indlært hjælpeløshed, samt at tvinge sociale dyrearter til at opholde sig i total isolation i længere perioder. EU bør fastsætte en frist for at forbyde denne type dyreforsøg, så levende væsener ikke udsættes for så store lidelser. Vi spørger, om du vil arbejde for at fastsætte en sådan frist i den kommende valgperiode?

4. Vil du sætte et mål om at reducere antallet af dyreforsøg i forhold til antallet i 2014?

Antallet af dyreforsøg i EU stiger. I EU’s forsøgslaboratorier lider og dør hvert år 12 mio. dyr – det er knap 140 dyr hvert tiende minut. Det antal skal reduceres. Et helt konkret initiativ er, at Kommissionen kan udstikke retningslinjer til medlemsstaterne om, hvordan man kan arbejde sammen for at sikre, at tendensen til en stigning i antallet af forsøgsdyr vender, og antallet af forsøgsdyr begynder at falde. Det kan bl.a. ske ved 1) krav om ’data-sharing’, som man kender det fra kemikalielovgivningen, 2) krav om vidtrækkende brug af databaser for at sikre sig, at man ikke overser en alternativ, dyrefri måde at udføre forsøget på, 3) krav om omfattende litteraturstudier (som allerede kendes fra miljølovgivningen) inden påbegyndelse af dyreforsøg for at sikre, at området ikke allerede er beskrevet og afdækket, og 4) krav om brug af valide, ensartede statiske beregningsmodeller, for at nedsætte antallet af forsøgsdyr. Vi spørger, om du vil arbejde for at reducere antallet af dyreforsøg i den kommende valgperiode?

Læs mere:
Fakta

[socialring]

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn