Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Kandidater på sociale medier svarer ikke

Kandidater, der ellers markedsfører sig med god brug af sociale medier, undlader at besvare politiske spørgsmål. Forsøgsdyrenes Værn har som led i en koordineret indsats med 19 søsterorganisationer i hele Europa stillet de dog-vivisection-079, copyright OneVoice4samme fire spørgsmål til alle kandidater til Europa-Parlamentet. Vi spørger, om de vil arbejde for konkrete initiativer, der erstatter eller reducerer brugen af forsøgsdyr. Læs de fire spørgsmål her – Tre af spidskandidaterne har svaret – Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, Margrete Auken via en sekretær og Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU – og indtil videre 10 ud af ca. 80 adspurgte kandidater. Resten ignorerer forespørgsler.

Forsøgsdyrenes Værn anbefaler, at du stemmer på kandidater, der mener det og holder ord, når de siger, at de vil kæmpe for forsøgsdyr. Se vores liste over, hvem der har svaret, at de vil kæmpe for forsøgsdyrene – og hvem der ikke svarer her.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…