Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Flyselskaber stopper transport af forsøgsdyr

02To store luftfartsselskaber i USA, FedEx og UPS, har nu bekræftet, at de ikke længere vil fragte pattedyr til brug i forsøg, og at de vil begrænse fragten af visse ikke-pattedyr.

Hverken UPS eller FedEx hører til de største transportører af forsøgsdyr, men beslutningen vil besværliggøre det for forhandlere af forsøgsdyr at efterleve forskernes bestillinger. Firmaer, som f.eks. Xenopus Express, der forhandler frøer til forsøg, har hidtil benyttet FedEx til transporten af deres forsøgsfrøer, men må nu finde andre transportører.

En række flyselskaber har allerede besluttet, blandt andet efter pres fra dyreværnsforeninger, at de ikke vil transportere levende forsøgsdyr. Det skyldes i høj grad også, at det giver utrolig dårlig presseomtale, når leverencer af forsøgsdyr kommer frem til destinations-lufthavnen i halvdød eller død tilstand, fordi dyrene er gået i chok, har manglet vand, eller har været udsat for kulde eller overophedning, fordi det er gået galt med temperaturregulering og ventilation under flytransporten. Flyselskabernes beslutning om ikke at transportere forsøgsdyr skyldes altså ikke alene dyreværnsforeningernes kampagner, men baserer sig også på yderst kritisable hændelser, som i sidste ende giver selskabet et meget dårligt renommé.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…