Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Valget står for døren! Hvad vil partierne gøre for forsøgsdyrene?

Forsøgsdyrenes Værn stillede dyreværnsordførerne for de forskellige partier tre spørgsmål. Med hvert spørgsmål fulgte en uddybning. Tre partier har sendt os et svar indtil nu. Læs vores spørgsmål og deres svar.

Spørgsmål 1

Har dit parti til hensigt at arbejde for at opfylde kravet i EU-lovgivning om, at en andel af den nationale forskningsstøtte øremærkes til forskning i metoder, der kan afløse dyreforsøg? enhedslisten_logo Enhedslisten: Ja. KD_Logo KristenDemokraterne: Ja. KristenDemokraterne ønsker at begrænse brugen af forsøgsdyr mest mulig, så naturligvis skal forskning på området prioriteres. Dansk folkepartiDansk Folkeparti: Ja. Øvrige partier: Intet svar.

Spørgsmål 2

Har dit parti til hensigt at arbejde for, at der udarbejdes en EU-strategi for at mindske antallet af genmanipulerede forsøgsdyr? enhedslisten_logo Enhedslisten: Ja. KD_Logo KristenDemokraterne: Ja. KristenDemokraterne mener at manipulering med gener skal bruges med enorm omtanke. Både for dyrenes skyld, og hvis manipulerede dyr ved en fejl slap ud i naturen. Dansk folkeparti Dansk Folkeparti: Ja. Vi mener generelt man bør stræbe efter der bliver brugt færre forsøgsdyr deriblandt også genmanipulerede. Øvrige partier: Intet svar.

Spørgsmål 3

Har dit parti til hensigt at arbejde for på EU-niveau at fastsætte en frist for at forbyde den kategori af dyreforsøg, som udsætter dyrene for ”betydelig belastning”? enhedslisten_logo Enhedslisten: Ja. KD_Logo KristenDemokraterne: Ja. KristenDemokraterne støtter en forpligtende slutdato for anvendelse af denne type af dyreforsøg. Datoen skal dog være realistisk, så forsøgene ikke blot flyttes til lande udenfor EU, hvor det er udenfor vores kontrol. Dansk folkeparti Dansk Folkeparti: Ja. Øvrige partier: Intet svar.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…