forsøgsdyrenes værn

Forskere overdriver positive resultater af egen forskning

Der er en overvældende stor rapportering af positive resultater i artikler, der beskriver dyreforsøg udført med det sigte at afprøve potentielle behandlingsmetoder. Det samme ser man i artikler, som beskriver testning af medicin i den fase, hvor man afprøver medikamentet på mennesker.

forsøgsdyrenes-værn-glasResultatet af et studie, udført på det engelske University of York, viser, at forskere overdriver de positive resultater af dyreforsøg og nedtoner eller udelader de negative. Resultatet af undersøgelsen blev offentliggjort i PLOS Biology. Den meget positive afrapportering betyder, at mange potentielle medikamenter går videre til forsøg med mennesker, selvom de egentlig ikke burde.

“Det er en yderst vigtig undersøgelse, der hér er udført, idet det kan give en forklaring på, hvorfor behandlinger, der synes at virke i dyr, ikke virker i mennesker ,” siger David Torgerson, direktør for York Trials Unit ved University of York, der ikke var involveret i undersøgelsen.” Han finder, at studiet peger på det forhold, at forskere skyder sig selv i foden ved at skrive artikler om positive, lovende resultater fra dyreforsøg, hvor de i stedet burde have lagt vægt på deres forsøgs manglende validitet. Det ville have resulteret i, at forsøget ikke kom længere, og at efterfølgende forsøg med mennesker og mange penge ville kunne spares.

Professor John Ioannidis, som ledede undersøgelsen, blev bekræftet i sin mistanke om overdrevent positive forsøgsresultater ved at udføre en statistisk metaanalyse af tusindvis af rapporterede dyreforsøg for forskellige neurologiske indgreb – i alt 4445 indberettede afprøvninger af 160 forskellige stoffer og andre behandlinger for sygdomme, der omfattede Alzheimer, Parkinson, hjerneiskæmi og mange flere.

Analysen sammenlignede antallet af forventede væsentlige resultater − beregnet ud fra resultaterne af de største og mest præcise enkeltstudier − med antallet af observerede væsentlige resultater i litteraturen. “Vi så, at det var meget almindeligt at have flere væsentlige resultater i litteraturen sammenlignet med, hvad man ville forvente,” siger  Ioannidis, “og det er et stærkt signal om, at denne litteratur er ’beriget’, når det gælder statistisk signifikans.”
”Det er der to hovedårsager til,” siger Ioannidis . ”Én er som nævnt en undertrykkelse af negative resultater. Den anden er en selektiv rapportering af de statistiske analyser af data, der giver en betydelig score. “Stort set alle datasæt vil, hvis de ’behandles’ tilstrækkeligt meget, kunne give positiv overvægt, og du vil få et statistisk signifikant resultat,” siger Professor Ioannidis.

Selvom denne undersøgelse fokuserede på dyreforsøg med neurologiske indgreb, er resultatet ”helt sikkert muligt at overføre på andre områder af præklinisk forskning”, siger Bart van der Worp, som er neurolog på hjernecentret Rudolf Magnus Institute i Utrecht, Holland. Worp var ikke involveret i denne undersøgelse.

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn