Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Første kommunale skridt mod en dyrevenlig rengøring

Så er den første kommune på banen med et forslag fra byrådsmedlem Peter Kofod Poulsen om, at Haderslev Kommune fremover skal stile mod, at få gjort rent med dyrevenlige produkter.

Flaska1_0316

Byrådsmedlemmet finder, at når en del borgere går op i, om kosmetiske midler er testet på dyr, så er det naturligt, at deres kommune også lægger vægt på, at de midler, som kommunen får gjort rent med, heller ikke er testet på dyr. Peter Kofod Poulsen (DF) udtalte til medierne, at ”Haderslev Kommune er en meget stor spiller med et milliardbudget, så det er helt åbenlyst, at vi bør sende et klart signal om, at dyrene skal have det godt”.

Rundringning tegnede et billede
Forsøgsdyrenes Værn har været i kontakt med Danmarks ti største kommuner for at høre, om forsøg på dyr indgår i deres etiske overvejelser, når de køber rengøringsmidler. Vi har fremhævet, at rengøringsmidler, der ikke er testet på dyr, er tilgængelige og ikke dyrere end andre rengøringsmidler.

Forsøgsdyrenes Værn finder det positivt, at danske kommuner tager hensyn til en række arbejds- og miljømæssige hensyn, når de indkøber rengøringsmidler til brug i kommunale institutioner. Men vi synes det er på tide, at landets kommuner følger med tiden, og inddrager hensynet til forsøgsdyrene i deres indkøbspolitik.

Tomme ord og for lidt handling
Første gang Forsøgsdyrenes Værn kørte sin kampagne med opfordring til, at kommunerne skal gøre rent med ikke-dyretestede midler var i 2009 og 2010. Vi kan konstatere, at vor kampagne dengang har haft nogen indvirkning, idet ordene dyreforsøg i sammenhæng med rengøringsprodukter har fundet en plads i leverandørkravene hos København, Aalborg og Viborg kommuner, som køber ind sammen. I Københavns Kommune fremhæver chefen for arbejdsmiljø, Poul Sørensen, at ”der har været et politisk ønske i kommunen om, at begrænse antallet af unødvendige dyreforsøg i forbindelse med udvikling af nye produkter for at begrænse unødvendig smerte og lidelse hos forsøgsdyr”. Det er imidlertid ret tomme ord, idet det stort set er en afskrift af, hvad loven allerede siger, og desuden kan ordet ”unødvendigt” jo diskuteres herfra og til evig tid.

Verden over findes der virksomheder, som fremstiller ikke-dyretestede produkter, og længe har leveret til store arbejdspladser. Var midlerne ikke konkurrencedygtige og sikre, så var der nok intet salg i dem. leaping bunnyKommunerne må derfor bevæge sig væk fra pæne hensigtserklæringer, og over i konkret handling: send et klart signal til leverandørerne om, at kommunen ikke ønsker gjort rent med dyretestede produkter, men alene ønsker anvendt produkter, der har gennemgået en certificeringsproces, og er mærket med den springende kanin, Leaping Bunny. Et certificeret dyrevenligt produkt er et produkt, som kun indeholder ingredienser, der enten anses for unødvendige at teste, eller hvor der allerede foreligger data fra tidligere afprøvninger.

Efter behandling i Haderslev Byråd er sagen nu sendt videre til ”belysning” af forvaltningen til brug for behandling i Økonomiudvalget.

Omtale
Forsøgsdyrenes Værns kampagne Bor du i en dyrevenlig kommune? har været omtalt i Danske Kommuner, Haderslev Ugeavis, Randers Amtsavis, Folkebladet Glostrup, Brøndby, Vallensbæk, Der Nordschleswiger, Jydske Vestkysten, og Forsøgsdyrenes Værn har desuden givet interview til DR i trekantsområdet.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…