Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Håb forude for hollandske forsøgsaber

Den hollandske minister Ingrid Van Engelshoven har på vegne af den hollandske regering taget første skridt til, at brugen af de 1500 forsøgsaber på det hollandske forsøgscenter Biomedical Primate Research Centre (BPRC) udfases.

 Første skridt på vejen er et ministerkrav om 40% reduktion af forsøgene på centrets aber og andet skridt er et krav til virksomheden om inden årets udgang, at påbegynde en reduktion af den store koloni af aber gennem fødselskontrol.

Forsøgsdyrenes Værn skrev første gang om centret i 2001, hvor en hollandsk journalist fra en TV- station spadserede ind ad en bagdør og med sit filmhold begyndte at filme det ene lokale efter det andet med ophidsede aber i trange bure. Personale kom til og smed journalisten og filmholdet ud, men historien og billederne var i kassen, og blev vist i bedste sendetid på hollandsk TV. Det satte fokus på stedet, og nogle år senere indførte nogle lande et forbud mod brugen af menneskeaber til forsøg. Det hollandske forsøgscenter havde bl.a. en meget stor bestand af chimpanser, som de over en årrække var nødt til at afvikle.

Forsøgscentret lovede dengang politikerne, at det ville udfærdige en plan for at reducere antallet af de øvrige forsøgsaber. Det skete imidlertid ikke og den nuværende bestand på 1500 aber har siden da lagt krop til forsøg og er blevet anvendt til avl, fordi de tilhører arter, som det fortsat er tilladt at anvende i forsøgsøjemed. En række dyreværnsorganisationer har gennem alle årene demonstreret mod forsøgscentret – det gælder bl.a. Forsøgsdyrenes Værns hollandske samarbejdspartner, EDEV, som har formået kontinuerligt at holde “vagt” foran centret for at vise sin holdning til forsøgene. En række hollandske parlamentsmedlemmer har gennem årene vist, at de støttede kravet om et stop for brugen af centrets aber til forsøg.

Bag kravet fra den hollandske minister ligger udtalelser fra en netop publiceret rapport fra et ministerielt nedsat udvalg, som i sin konklusion fastslår, at “forsøg på aber er både etisk og videnskabeligt kontroversielt”. Tilbage står spørgsmålet, om forsøgscentret denne gang vil respektere regeringens ønske. Der er jo penge at tjene ved at lade inden- som udenlandske firmaer anvende forsøgsaberne til hvilke forsøg firmaerne nu mener, de har behov for.

At nogle lande skriver i deres årsberetninger, at der ikke er anvendt forsøgsaber i det pågældende land fortæller absolut intet. Ethvert firma, institut eller universitet kan nemlig købe sig til forsøg udført på det hollandske forsøgscenter eller andre forsøgscentre, og det gælder i øvrigt ethvert dyreforsøg: man kan rundt om i verden købe sig til alverdens forsøg på dyr.

Følgende lande har forbudt brugen af menneskeaber til forsøg: Holland, New Zealand, UK, Sverige, Tyskland og Østrig. EU-direktivet fra 2013 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, indeholder et forbud mod brug af menneskeaber – men med en lang række undtagelser.

Danmark har ikke noget forbud mod brug af menneskeaber, men da det er dyrt at drive en forsøgsstald med aber, så vil de fleste danske forskere vælge, at udføre forsøg på aber i udlandet.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…