Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Hjælp forsøgsdyrene – kræv dyrefri testning af botox

Medicinalfirmaet Eisai fortsætter med at anvende den grusomme LD50-test på mus. Send din protest til Eisai allerede idag, og få venner, familie og kolleger til at gøre det samme.

mus til botox med C3

60.000 mus* døde på blot ét år en pinefuld kvælningsdød på et tysk kontraktlaboratorium i forbindelse med test af botox. Det skete efter ordre fra det japanske firma Eisai, som har europæisk hovedsæde i Frankfurt i Tyskland. Det er helt uacceptabelt. Musene dør af kvælning, fordi deres åndedrætsorganer lammes efter indgift af botulinum-giften. Vores mangeårige protester mod denne testning har hjulpet – flere producenter er blevet presset til at investere i udviklingen af en dyrefri styrketestning af botolinum-produkter (i daglig tale “botox”).

Læs herunder teksten til Eisai, udfyld og tryk send.
Læs en oversættelse af teksten hér.

EISAI: STOP LD50 TESTS ON MICE!

Dear Sir or Madam,

I am appalled to learn that your company commissions the contract laboratory LPT to test your botulinum toxin B product Neurobloc® in cruel LD50 tests on mice. In 2014 alone experiments on 60,000 mice were licensed for this purpose.
Two manufacturers have already switched to tests on human cells instead of animals and have received approval in the U.S. and the EU for their animal-free cell-based assays to test their products. In doing so they have shown that it is possible to test botulinum toxin products without animal testing.

As you know, for the LD50 test, groups of mice are injected with different doses of the substance in the abdomen. Many of the mice suffer from paralysis, impaired vision and respiratory distress. After up to three or four days of suffering, if left, they die of suffocation.

I urge you to stop the LD50 test on mice immediately and replace this cruel test with an animal-free alternative.

Yours Sincerely

[yikes-mailchimp form=”2″ submit=”Send”]

Selvom vi kan takke os selv og alle vore støtter for, at der er sket fremskridt, så er det desværre nødvendigt, at firmaerne fortsat udsættes for et pres. Det er det, fordi de nye dyrefri metoder i første omgang kun bliver godkendt til testning af botulinumtoksin-produkternes styrke, som udgør mellem 80 % og 95 % af testningen. Men musetesten anvendes fortsat til testning af hvert parti botulinum-produkter der fremstilles, fordi det er et separat krav i markedsføringsreglerne. Det er imidlertid ikke et krav, at det skal ske med brug af levende dyr. Indtil nu er kun Merz på vej med at få sin testmetode godkendt også til testning af hvert parti der fremstilles.

* ifølge de seneste offentliggjorte tal fra 2014

Læs også: Det kan nytte

Bemærk, at Botox® oprindeligt er et varemærke, der er registreret af Allergan, som i den løbende produkttestning af deres botox-præparater nu er gået over til en dyrefri metode. Betegnelsen botox er dog i medier og i befolkningen blevet en fællesbetegnelse for den gruppe af botulinum-produkter, som hovedsageligt anvendes til rynkebehandling.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…