Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Hollands regering har fokus på dyrefri metoder

Der har i den sidste tid været forlydender om, at Holland vil stoppe anvendelsen af forsøgsdyr. Det er ikke korrekt. Et forslag – vedtaget i Parlamentet tidligere i år – slår imidlertid fast, at Holland ønsker at være førende inden for udvikling og brug af dyrefri forskningsmetoder.
Det vil dog ikke ændre noget for de dyr, der fortsat kommer til at indgå i forsøg. holland3 Innovative forskningsmetoder Det nationale udvalg, som bl.a. rådgiver forskere, forskningsinstitutters dyrevelfærdsorganer og økonomiministeriet, fremsatte en anmodning om, at Holland udfaser brugen af forsøgsdyr inden år 2025. Men forsøgsdyrsbrugere følte sig noget truede og var straks ude at forsvare brugen af dyr. Det resulterede i, at formuleringen blev ændret til, at man skal ”fremme brugen af innovative forskningsmetoder uden brug af dyr.” Det har stor betydning, at det hollandske parlament har fået fokus på, at forskning med dyr både påfører dyrene lidelse og også giver upålidelige resultater, som ikke umiddelbart kan overføres til mennesker, OG at vejen frem er at satse på dyrefri forskningsmetoder. Regeringen arbejder nu på en tids- og køreplan for at føre beslutningen ud i livet.        

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…