forsøgsdyrenes værn

EU’s forsøgsdyrsdirektiv

Harlan, beagle, 2000En revision af det 22 år gamle forsøgsdyrsdirektiv har stået på i flere år, men er nu nær sin afslutning. I øjeblikket forhandler de 27 EU-lande om færdiggørelsen af EU’s nye forsøgsdyrsdirektiv.

Vi har brug for din hjælp til at fortælle EU-parlamentets politikere, at de skal gøre alt, hvad der står i deres magt for at sikre, at EU nu får et forsøgsdyrsdirektiv, der fremmer human og tidssvarende forskning. Politikerne skal arbejde for, at der som udgangspunkt anvendes metoder uden brug af dyr. Hvor dét skønnes umuligt, skal dyrene påføres mindst mulig lidelse, og antallet af forsøgsdyr skal minimeres.

Europa-Parlamentet forventes at skulle stemme om direktivet i begyndelsen af det nye år
Dyrs velfærd er noget, der optager dem europæiske befolkning, og der er bred støtte til kravet om lovgivning, der reelt værner om forsøgsdyrene. Det bør EU-politikerne lytte til.

Hvad kan du gøre?

■ Du kan gøre en betydningsfuld indsats ved at sende et postkort til den EU-politiker, du har tillid til. Det haster! Ring til Forsøgsdyrenes Værn på telefonnummer 33 32 00 16 for at få tilsendt postkort (OBS, afsluttet kampagne!).

■ Bed også venner, familie og kolleger om at sende et postkort.

Opdatering 5. oktober 2010:

En forspildt chance – EU’s ny forsøgsdyrsdirektiv vedtaget

EU’s nylig vedtagne forsøgsdyrsdirektiv lever langtfra op til forventningerne om en mere moderne og human lovgivning. Forsøgsdyrenes Værn og de øvrige medlemmer af Den Europæiske Koalition mod Dyreforsøg (ECEAE) er dybt skuffede over, at EU-Parlamentet har valgt at se bort fra den offentlige mening hos de befolkninger, det repræsenterer.

Svagt kompromis
Direktivet, som er resultatet af godt halvandet års forhandlinger mellem EU-Kommissionen og EU Parlamentet, er endt som en vingeskudt udgave af Kommissionens oprindelige udkast. Der var i udkastet lagt op til væsentlige forbedringer af forsøgsdyrenes forhold, som – dels på grund af dyreforsøgsindustriens lobbyarbejde og dels på grund af parlamentsmedlemmernes manglende fremsynethed og indsigt – ikke er kommet med i den endelige lovtekst.

Mange grunde til kritik
Det er for eksempel ganske kritisabelt, at det ikke er tilladt de enkelte nationale regeringer at vedtage standarder på dyreforsøgsområdet, der er strengere end EU’s. Frygten for en forringelse af konkurrenceevnen (en påstand, der i øvrigt aldrig er blevet underbygget) har endnu en gang vist sig at veje tungere i lovgivernes sind end hensynet til de millioner af forsøgsdyr, der hvert år lader livet i EU’s laboratorier. Endnu et eksempel på visionsløs og utidssvarende lovgivning er, at det stadig er tilladt at underkaste samme dyr gentagne forsøg, så længe en dyrlæge bedømmer det som forsvarligt. Det forudsætter, at et dyrlæger altid har dyrenes velfærd som øverste prioritet og altid foretager den korrekte vurdering – i bedste fald en naiv forestilling.

Befolkningernes krav overhørt
Derudover er der et række væsentlige punkter, der heller ikke imødegås i tilstrækkelig grad i det ny direktiv: en strategi for reduktion og i sidste ende erstatning af dyreforsøg, finansiering af udvikling af dyrefri metoder og et øjeblikkeligt forbud mod eksperimenter, der ikke retter sig mod alvorlige eller livstruende lidelser. EU-parlamentet har således forpasset en enestående mulighed for at fremtidssikre den europæiske lovgivning på området. Videnskaben i Europa havde utvivlsomt været bedre rustet til en ny tids udfordringer med en lov, der – udover at sikre gode forhold for de forsøgsdyr, der endnu måtte anvendes – også udpegede forskning i dyrefri metoder som et indsatsområde – ikke kun på papiret, men også ved at tildele den forskning de nødvendige midler. Dyrs velfærd er noget, der optager den europæiske befolkning, og der er bred støtte til kravet om en lovgivning, der reelt værner om forsøgsdyrene og pålægger massiv indsats for at fremme forskning i metoder uden brug af dyr. Det krav har EU-politikerne valgt at overhøre.

[socialring]

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn