forsøgsdyrenes værn

Krav på oprettelse af fond til forskning i alternative metoder

I denne kampagne krævede Forsøgsdyrenes Værn og de andre medlemmerne af ECEAE at mere penge skulle øremærkes til at udvikle og få godkendt testmetoder uden brug af dyr. Endelig afleverede vi sammen 500.000 underskrifter til EU-parlamentet.

fond3Det var den 8. september 2004 som Forsøgsdyrenes Værn og 16 andre medlemmer af ECEAE afleverede 500.000 underskrifter til EU-parlamentet. Opfordringen handlede om at der i højere grad bør udvikles og valideres alternative metoder til dyreforsøg.  500 hvide kaniner (dog ikke levende) i naturlig størrelse var med ved overrækkelsen. Læs mere længere nede under opdateringen til kampagnen.

Opdatering 8. september 2004

Aflevering af 500.000 underskrifter

Hr. Karl-Heinz Florenz, medlem af Europa-Parlamentet og formand for udvalget vedr. Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed fik overrakt underskrifterne. Dette udvalg skal føre an i arbejdet med EU’s nye kemikalietestprogram (REACH). Hr. Florenz har længe kæmpet for anvendelsen af alternative metoder til dyreforsøg og har meldt klart ud med hensyn til kosmetik og dyreforsøg.

fond2Andre medlemmer af Europa-Parlamentet, som arbejder for indførelse af alternative metoder mødte op til overrækkelsen af de mange underskrifter. Heriblandt Dagmar Roth Behrendt, medlem af Europa-Parlamentet og Hr. Guido Sacconi (rapporteur for REACH).

Hr. Florenz udtalte: “i arbejdet med REACH-programmet er det nødvendigt konstant at understrege vigtigheden af, at der udvikles alternative metoder. Dyreforsøg er dyre, tidkrævende og kompromitterer dyrevelfærd i uacceptabel grad. De forskere som arbejder med udvikling af alternative metoder skal have midlerne til at udføre dette vigtige arbejde”.

The European Coalition to End Animal Experiments er taknemmelig for Europa-Parlamentets støtte til udviklingen af alternative metoder indtil nu, men mener at arbejdet bliver bremset på grund af manglende ressourcer. Selvom REACH-forslaget indeholder en målsætning om at “man skal promovere udviklingen af alternative metoder”, så har Kommissionen ikke tilvejebragt tilstrækkeligt med midler hertil eller skabt et samarbejde med dyreværnsforeninger.

fond1REACH, EU’s kemikalietestprogram, vil betyde, at op mod 100.000 kemikalier skal testes og klassificeres. Til dette formål skal et enormt antal dyr anvendes i lidelsesvoldende giftighedstest. I Forsøgsdyrenes Værn har vi hele tiden fremført nødvendigheden af, at udvikle moderne testmetoder således, at giftighedstest bliver foretaget ved hjælp af humane metoder uden brug af dyr. Det er en skændsel, at man i det 21. århundrede fortsat undersøger om et stof er giftigt, ved at tvangsfodre dyr, som ofte reagerer anderledes end mennesker.

Oprindelig kampagne:

Krav på oprettelse af fond

Giftighedsforsøg med brug af dyr medfører ikke alene store lidelser for dyrene. De er ofte også meget upålidelige rent videnskabeligt og er derfor ikke anvendelige i bedømmelsen af, hvorledes mennesker reagerer på kemiske stoffer.

fond4

Forsøgsdyrenes Værn har påbegyndt en ny underskriftsindsamling for at få EU til at oprette en fond med betydelige midler, som alene skal gå til udvikling og validering af alternative testmetoder uden brug af dyr.
Underskriftsindsamlingen foretages i samarbejde med de øvrige medlemmer af The European Coalition to End Animal Experiments, som tæller dyreværnsforeninger fra Østrig, Spanien, Tyskland, Italien, Sverige, Frankrig, Belgien, Finland, og England.

Testning uden dyr
I mere end to år har Forsøgsdyrenes Værn kæmpet imod, hvad der tegner til at blive Europas største masseforgiftning af forsøgsdyr. Forsøgsdyrenes Værn har bl.a. henvist til en nylig offentliggjort rapport fra det engelske Institute for Environment and Health, som viser at EU-Kommissionen i dets forslag til en ny kemikaliestrategi opererer med helt urealistiske tidsrammer, økonomi og forbrug af forsøgsdyr. Vi har fremført, at alternative metoder uden brug af dyr (in vitro-metoder) ikke alene er mere humane, men også mere akkurate og relevante i forhold til mennesker. På europæisk plan er beslutningstagerne også ved at være overbeviste om, at det er på tide at stoppe brugen af utidssvarende, lidelsesvoldende giftighedsforsøg på dyr og at skifte til mere moderne og præcise testmetoder.

Målrettet initiativ
Men at overbevise EU-Parlamentsmedlemmer og andre beslutningstagere om, at in vitro-metoder er vejen frem, er kun en del af arbejdet. Vi véd af erfaring, at uden afsættelse af tilstrækkeligt med penge reddes der intet dyreliv. God vilje er ikke nok til at få de alternative testmetoder gennem godkendelsesprocessen i tide, så de kan blive implementeret i EU’s kemikaliestrategi.

I årene efter kan vi kun håbe på, at EU-Kommissionen løbende vil afsætte penge til lovende nye in-vitro metoder der mangler yderligere udvikling

Øremærkede penge
fond5Vort mål er at få EU til straks at afsætte et større beløb, som er øremærket til at udvikle og få godkendt alternative testmetoder så betids, at de kan komme med i EU’s kemikaliepolitik.

Vi har skrevet til den danske regering og EU-parlamentsmedlemmerne og bedt dem gøre deres til at få oprettet denne særlige fond med øremærkede penge og for at få dem til at gå forrest i arbejdet med at få sat fart på udviklingen og indførelsen af alternative metoder.

fond6En lang og trang vej 
Ved redaktionens afslutning havde vi endnu ikke modtaget udkastet til EU’s ny kemikalielovgivning. Når den foreligger vil vi kunne se, i hvilken grad vort lobby-arbejde og vor tidligere kampagne har haft indflydelse på det oprindelige forslag. Det vil også vise os, hvor meget arbejde vi har i vente for at få stoppet masseforgiftningen af forsøgsdyr.

[socialring]

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn