Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur, EPA, vil kraftigt reducere brugen af dyr i giftighedsforsøg.

Ikke overraskende er nogle forskere og miljøforkæmpere kritiske over for tiltaget, mens amerikanske dyreværnsforeninger roser EPA og opfordrer industrien og andre interessenter til at fortsætte denne udvikling og bevæge sig væk fra dyreforsøg.

Forsøgsdyrenes Værn. Det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur, EPA, vil kraftigt reducere brugen af dyr i giftighedsforsøg.EPA-administrator og advokat Andrew Wheeler skriver, at agenturet vil bruge “avanceret, etisk sund videnskab”, der ”ikke er afhængig af dyreforsøg”, som fra alle sider kritiseres for sin høje grad af upålidelighed. 
Wheeler underskrev et direktiv den 10. september 2019, der forpligter EPA til at reducere sine finansieringsansøgninger om dyreforsøg med 30% i 2025 og at udfase dem helt i 2035.

Efter 2035 vil ethvert forsøg eller ansøgning om penge til testforsøg, der involverer dyr som bl.a. mus, kræve godkendelse af EPA-administratoren. Planen, som vil påvirke forskning udført af EPA’s egne forskere og industrien, har været undervejs i mere end et år. Miljøbeskyttelsesagenturets embedsmænd har sagt, at skiftet væk fra dyreforsøg ikke begrænser kemisk regulering eller mindsker den offentlige sikkerhed.

Meget forudsigeligt reagerer en række forskere med stor skepsis og modstand og tager forbrugerne som gidsler i deres forsøg på at få stoppet ethvert skridt væk fra dyreforsøg. De mener ikke, at andre metoder kan forudsige stoffers giftighed – det på trods af den voldsomme kritik dyreforsøg har fået i de sidste mange år. Forsøg med en levende organisme rummer til enhver tid en så stor usikkerhed på grund af de mange faktorer, der kan påvirke et dyr i forsøg, at de ikke længere kan ses som ”The golden standard”.

Forsøgsdyrenes Værn. Det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur, EPA, vil kraftigt reducere brugen af dyr i giftighedsforsøg.Andrew Wheeler oplyser, at EPA i sine bestræbelser for at udfase giftighedsforsøg på dyr har tildelt 4,25 millioner US dollar (ca. 31 millioner kroner) i tilskud til universiteter til forskning i giftighedstest uden brug af forsøgsdyr. Modtagerne er John Hopkins University i Baltimore, Maryland; Vanderbilt University i Nashville, Tennessee; Oregon State University i Corvallis; og University of California, Riverside.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…