Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Sejr for dyrene

Forsøgsdyrenes Værn har fået medhold i, at dyreforsøgsforbud også gælder for testning af kosmetik udført uden for EU.

dommer

Kosmetikprodukter må ikke sælges i Danmark og de andre EU-lande efter 11. marts 2013, hvis produktet eller dets ingredienser er blevet testet på levende dyr– også hvis testningen er blevet udført i lande uden for EU. Det konstaterede EU-domstolen den 21. september i år. Domstolens udtalelse var et svar på et spørgsmål indsendt af den britiske landsret (High Court of Justice). Den britiske domstol havde bedt EU-domstolen fortolke reglerne i en sag mellem den britiske regering og den kreds af europæiske virksomheder, der fremstiller ingredienser til kosmetikprodukter.

Sagen begyndte med tre virksomheder, der ønskede at sælge kosmetik med ingredienser, som oprindeligt var fremstillet til salg i Kina og Japan. Disse to lande kræver fortsat, at kosmetik-ingredienser testes på dyr, og testene var blevet udført. Ingredienserne var endnu ikke tilsat de kosmetiske produkter, man ønskede at markedsføre i EU.

I sammenslutningen ECEAE*, hvor Forsøgsdyrenes Værn er ét af medlemsorganisationerne, valgte vi at fremføre overfor de britiske myndigheder, som havde rejst sagen, at dyreforsøgsforbuddet gælder for markedsføring af kosmetiske produkter, og for enhver bestanddel de måtte indeholde, som er blevet testet på dyr, uanset om testningen er udført uden for EU med henblik på at kunne sælge produktet i ikke-EU-lande. Den fortolkning er EU-domstolen enig i, idet den fastholder, at data fra dyreforsøg udført uden for EU ikke kan anvendes med henblik på markedsføring af kosmetik i EU.

En stor sejr for dyrene og for forbrugere med respekt for dyr!

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…